De WMCZ 2018 komt in 2020

De Wmcz 2018 is onlangs door de Eerste Kamer aangenomen. De wet zal in 2020 in werking treden. Tot die tijd zal de oude wet blijven gelden. Na een lang traject is er een wet die de medezeggenschap van cliëntenraden versterkt . U hebt nog even de tijd om u goed voor te bereiden. Dat geldt ook voor sommige instellingen. Zij moeten hun cliëntenraden nog instellen en de medezeggenschapsregelingen nog aanpassen.

Meer mogelijkheden

Met de WMCZ 2018 krijgt u meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op onderwerpen die het directe leven van cliënten raken. De nieuwe wet is een behoorlijke verbetering van de positie van cliëntenraden. U krijgt meer bevoegdheden en kansen. Kortom er zijn behoorlijke verschillen tussen oud en nieuw. De verschillen zijn onder andere:

 1. Er moet een cliëntenraad zijn bij iedere instelling voor langdurige zorg die in de regel door meer dan 10 personen zorg doet verlenen en bij iedere instelling voor ambulante zorg die in de regel door meer dan 25 personen zorg doet verlenen.
 2. Er komt een uitbreiding van de onderwerpen waarover in de medezeggenschapsregeling regels moeten worden gesteld. Het gaat dan onder andere om de wijze waarop een cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van bepaalde besluiten. Ook moet worden geregeld hoe de cliëntenraad wordt geïnformeerd.
 3. Het verzwaard adviesrecht uit de oude wet wordt vervangen door een instemmingsrecht.
 4. De cliëntenraad krijgt de noodzakelijke voorzieningen en er is geld voor de raad om zijn taken uit te kunnen voeren.
 5. De cliëntenraden krijgen het recht van enquête.
 6. De instelling moet de cliëntenraad helpen bij het inventariseren van de wensen van zijn achterban.
 7. Regelen van toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
 8. Het aanscherpen van de voorwaarde tot tijdig vragen van advies of instemming.
 9. De mogelijkheid om onder strikte voorwaarden een cliëntenraad te ontbinden die niet functioneert.
 Wetgevingstraject

De wet wordt niet meteen van kracht. Er moet eerst nog een Algemene maatregel van bestuur komen. Eerst buigt de Raad van State zich hierover en dan volgt de publicatie van de wet in het Staatsblad. Een half jaar later treedt de wet in werking. Dat zal waarschijnlijk halverwege 2020 zijn. We houden u hiervan op de hoogte.

Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

 • goede prijs
 • vooraf persoonlijke intake
 • kleine groepen
 • niet goed geld terug!
 • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.