Wetsvoorstel ‘Wet eerlijk delen’ naar de Tweede Kamer

Het SP-kamerlid Mahir Alkaya heeft op 11 december 2020 het wetsvoorstel ‘Wet eerlijk delen’ ingediend bij de Tweede Kamer. Hij wil met deze wet de mogelijkheid creëren om werknemers mee te laten delen in de winst van de onderneming en meer invloed te geven op de koers van de onderneming. De wet moet gelden voor bedrijven met meer dan 100 werknemers. Er is een belangrijke taak voor de OR weg gelegd in de Wet eerlijk delen.

STAK

De OR van vennootschappen waarin ten minste 100 personen werken krijgt de mogelijkheid om de ondernemer te verzoeken een Stichting administratiekantoor (STAK) op te richten. Zo’n STAK is te zien als een rechtspersoon tussen het personeel en de organisatie. De STAK beheert een aandelenbelang in de vorm van certificaten. Dat kapitaal wordt geleidelijk opgebouwd tot ten minste 10% van het totaal aan uitstaande aandelen. Werknemers kunnen  via de STAK invloed uitoefenen binnen de algemene vergadering van aandeelhouders. Ook krijgen werknemers volgens het wetsvoorstel recht op een deel van de winst (dividend) als zij certificaten (aandelen) kopen.

Inspraak OR

OR’en hebben nu formeel geen rol in vergaderingen van aandeelhouders en hebben geen spreekrecht. Met dit wetsvoorstel is dit wel het geval. Het STAK heeft spreekrecht, het vergaderrecht en de toegang tot de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Het wetsvoorstel regelt dat het bestuur van de STAK bestaat uit vijf leden van de ondernemingsraad. De OR wijst uit zijn midden de kandidaat bestuursleden aan. Hiermee wordt de zeggenschap van werknemers over de bedrijfsvoering versterkt. De werknemers zijn immers via de OR-leden in het bestuur vertegenwoordigd.  Het is nog onbekend of dit voorstel ook wetgeving wordt. Naast de Tweede Kamer moet ook de Eerste Kamer nog akkoord gaan. Meer informatie over het wetsvoorstel Wet eerlijk delen vindt u hier.

Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.