Wat staat er in een ondernemingsovereenkomst?

Een ondernemingsovereenkomst (art.32.2) is een overeenkomst tussen bestuurder en OR waarin aan de OR meer bevoegdheden zijn toegekend dan in de wet zijn opgenomen. De overeenkomst kan niet de wettelijke rechten en bevoegdheden van de OR verminderen. Over de duur van de overeenkomst kunnen OR en bestuurder afspraken maken. Is er niks afgesproken, dan is de overeenkomst voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan niet eenzijdig worden aangepast. In een ondernemingsovereenkomst kunt u over veel onderwerpen afspraken maken. Van belang is wel dat er meer bevoegdheden worden toegekend aan de OR dan in de wet zijn opgenomen. Om u een idee te geven volgen hieronder voorbeelden:

 • voorbereiding van de agenda voor de overlegvergadering
 • gang van zaken in de overlegvergadering
 • de wijze van verslaglegging
 • de wijze van communiceren in de overlegvergadering en daarbuiten
 • wijze en tijdstip van informatieverstrekking aan de OR
 • betrokkenheid van de OR in de beleidscyclus
 • aantal scholingsdagen voor de OR en voor de commissies
 • tijdsbesteding voor de OR en voor de commissies
 • aanstelling van een ambtelijk secretaris
 • het stimuleren van goede medezeggenschap in de organisatie
 • faciliteiten en voorzieningen voor de OR en de commissies
 • budgetafspraken
 • afspraken over uren voor onderling beraad van de OR en de commissies
 • afspraken over de OR-bevoegdheden bij arbeidsvoorwaarden
 • uitbreiding van het instemmingsrecht
 • uitbreiding van het adviesrecht

Wilt u hulp bij het maken van een ondernemingsovereenkomst? Dat is mogelijk onze adviseurs kunnen u begeleiden en adviseren. Kijk hier naar de mogelijkheden. Meer vragen en antwoorden vindt u in het praktische boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden‘.

Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

 • goede prijs
 • vooraf persoonlijke intake
 • kleine groepen
 • niet goed geld terug!
 • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.