11 schrijftips voor PVT- en OR-leden

 

Je communicatie verbeteren?

 

De OR en PVT leggen vaak via een verslag of nieuwsbrief verantwoording af tegenover de achterban en de bestuurder. Zij hebben er immers recht op om te weten wat uw medezeggenschapsorgaan de afgelopen periode heeft gedaan. U hebt de vrijheid om zelf te kiezen wat u schrijft en hoe vaak u iets schrijft. De ene PVT maakt blogs, de ander maakt een visiedocument of een folder. Ook maken veel medezeggenschapsorganen een jaarverslag en beleidsnotitie. Schrijven is voor veel mensen een flinke opgave. OR Academy geeft u daarom OR-leden een aantal tips om makkelijker te communiceren met de achterban.

Bekijk onze 11 schrijftips:
 1. Ken uw doelgroep. Stem daarom de stijl en inhoud zoveel mogelijk af op uw organisatie en met name uw achterban.
 2. Kies een doel. Dat geeft richting.
 3. Gebruik opsommingen in uw teksten. Wat heeft u bijvoorbeeld gedaan richting de achterban? Dat maakt het vaak overzichtelijk. Vooral bij een digitale berichten is dit prettig om te lezen.
 4. Volg een cursus om beter te leren schrijven. U gaat aan de slag met uw eigen teksten en u krijgt heel veel tips.
 5. Schrijvers zijn geneigd om de inhoud van de tekst verdedigen, maar wie verdedigt de lezer? Wijs daarom een waakhond (de (ambtelijk) secretaris of de voorzitter bijvoorbeeld) aan. Dat is iemand die het overzicht houdt en bepaalt of alle teksten voldoen aan het doel van de tekst.
 6. Schrijven is schrappen wordt er vaak gezegd. Probeer korte en bondige teksten te schrijven. Dat leest vlotter. Maak uw zinnen niet langer dan zo’n 20 woorden. Hoe hoger het opleidingsniveau is des te langer kunnen de zinnen worden.
 7. Let op de koppen. Vallen ze op en geven ze aan waar de tekst over gaat? De kop staat meestal in de tegenwoordige tijd. Dat geeft een tekst urgentie.
 8. De eerste tekst onder de kop is de lead. In de krant is dat de dikgedrukte tekst. Om te bepalen wat er in de tekst komt te staan, maakt u gebruik van de 5 w’s en h-vraag. Dat zijn wie?, wat?, waar?, wanneer?, waarom? en hoe?.  De eerste w’s beantwoordt u in de lead en de waarom- en hoe-vraag komt later in de tekst aan de orde.
 9. De overgangen tussen verschillende alinea’s geven een bericht structuur. U kunt de alinea’s gebruiken voor uw opsomming. Het is ook mogelijk om de eerste zin van een alinea te beginnen met een element uit de 5 w’s en h, dus het hoe, waarom, wanneer. Zo leidt u de lezer puntsgewijs door het verhaal.
 10. In de teksten moet meestal het belangrijkste eerst komen. Als de lezer afhaakt dan moet hij het belangrijkste in ieder geval hebben gelezen.
 11. Maak uw teksten concreet. Adviesrecht zegt uw achterban weinig. Geef aan wat u hebt bereikt.  Geef concrete voorbeelden van het medezeggenschapswerk. U maakt er een saaie tekst levendig en sprankelend mee.

Veel succes!

Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

 • goede prijs
 • vooraf persoonlijke intake
 • kleine groepen
 • niet goed geld terug!
 • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.