Verwerk de richtbedragen OR-scholing in een scholingsplan

De SER stelt jaarlijks de richtbedragen voor scholing vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap. Dankzij deze richtbedragen weet u wat een scholing ongeveer mag kosten. Dat is handig als u of de bestuurder moet beoordelen of een scholing niet te duur is.  Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is voor 2022 vastgesteld op 1.100 euro per dagdeel.  Dat was 1065 euro. Voor een open inschrijvingscursus is dat 190 euro per dagdeel per OR-lid. Dat bedrag is voor 2022 hetzelfde als dat voor 2021. De bedragen zijn exclusief BTW.  De bedragen die OR Academy rekent voor scholing blijven voor 2022 onder de richtprijs van de SER!

Scholingsplan

U kunt ad hoc beslissen of u een scholing wilt volgen. U weet nu wat een scholing ongeveer mag kosten en daarmee kunt u op zoek naar een goede aanbieder. Het is vaak handiger om de scholingswensen te plannen. Wat staat er het komende jaar op de OR-agenda en aan welke kennis is echt behoefte? Door bewuster met scholing om te gaan,  verrast u de bestuurder niet met uw scholingsvragen. U hebt natuurlijk uw scholingsrecht, maar scholing levert soms discussies met de bestuurder op. Met een scholingsplan weet de bestuurder wat de OR het komende jaar aan scholingen wil volgen. U bent zo bewuster bezig met scholing.

Negen tips

Als u een scholingsplan wilt maken dan hebben we de volgende tips voor u:

 1. Kijk naar de doelen van de OR. Wat wilt u bereiken de komende periode. Heeft u daarvoor extra kennis en vaardigheden nodig? Zo ja, verwerk dit dan in het scholingsplan.
 2. Breng de opleidingsbehoefte van de gehele OR én de individuele OR-leden in kaart. Het is dan duidelijk wat iedereen wil leren.
 3. Probeer niet alle scholingswensen in een jaar te proppen. Scholing kost tijd en gaat u al die verworven kennis meteen gebruiken? Kijk of u voor de hele zittingsperiode scholingen kunt plannen.
 4. Benut het scholingsrecht van de OR om nieuwe OR-leden te werven. In sommige organisaties zijn er weinig scholingsmogelijkheden en dan is het scholingsrecht een extra argument om mensen te overtuigen om zich kandidaat te stellen voor de OR. Houdt hier rekening mee in uw scholingsplan.
 5. Combineer maatwerk en open inschrijvingscursussen. Soms is er specialistische kennis nodig en dan is het voordeliger om één of twee OR-leden mee te laten doen met een open inschrijvingscursus dan het onderwerp in een maatwerkcursus voor de hele OR te behandelen.
 6. Kijk kritisch of scholing de oplossing van het probleem is. Soms heeft u meer behoefte aan individuele coaching, een adviseur of een boek.
 7. Breng het geleerde in praktijk, want na de cursus gaat iedereen weer over op de orde van de dag. Haal ook na de cursus de inzichten samen terug en bespreek hoe ze kunnen worden benut.
 8. Kijk goed naar het budget voor uw scholingsplan. Om de bestuurder mee te krijgen is het goed om te kijken of je niet te veel betaalt. De richtprijzen van de SER zijn dan een goede indicatie. Verwerk ze in uw plan.
 9. Wilt u weten hoe OR Academy uw OR kan helpen met de scholing van de OR bel ons dan op 085 – 0432268 of vraag om een gratis scholingsadvies via de groene button rechts.
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

 • goede prijs
 • vooraf persoonlijke intake
 • kleine groepen
 • niet goed geld terug!
 • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.