Positief over wetswijziging pensioen en OR

Op 1 oktober 2016 vond de wetswijziging plaats om de OR meer bevoegdheden te geven op het gebied van pensioenen. De OR kreeg onder andere een uitbreiding van het instemmingsrecht bij wijziging of intrekking van de pensioenregeling. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil weten hoe de wijziging van de WOR betreffende het pensioen in de praktijk heeft uitgepakt. Hij heeft navraag gedaan bij sociale partners, pensioenfondsen, verzekeraars, pensioen- en medezeggenschapsjuristen en platforms voor ondernemingsraden. Deze partijen zijn positief over de extra rechten die de OR sinds 2016 heeft als het om pensioenzaken gaat. Pensioenfondsen zijn minder positief. Zij zeggen de verschillende bevoegdheden verwarrend te vinden. Minister Koolmees zegt geen rechtszaken te kennen die de gewijzigde bevoegdheden betreffen.

Pensioen en OR

Volgens de minister zijn met de wetswijziging onduidelijkheden over de bevoegdheden van de ondernemingsraad met betrekking tot de uitvoeringsovereenkomst weggenomen, waardoor volgens hem de gesprekken tussen ondernemingsraad en werkgever over de inhoud kunnen gaan. Door de wetswijziging is de aandacht voor pensioenen bij werkgevers en ondernemingsraden  toegenomen. Beide partijen vinden het nog steeds geen makkelijk onderwerp. Alleen is nog niet altijd bekend bij werkgevers en ondernemingsraden dat – zelfs na instemming van de OR – werknemers individueel nog moeten instemmen met een wijziging in (de uitvoeringsovereenkomst betreffende) het pensioen. De wetswijziging geldt niet voor veranderingen in pensioenregelingen als er een cao van toepassing is die het pensioen regelt.

Wilt u meer weten over de rol van de OR bij pensioenen volg dan de training pensioen en OR van OR Academy

Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.