Overtuigen met goede argumenten

Als ondernemingsraad, clientenraad of personeelsvertegenwoordiging zit u regelmatig aan tafel met de bestuurder. Als u resultaten wilt boeken dan moet u goede argumenteren gebruiken om de bestuurder te overtuigen. Dat valt niet altijd mee. Het is van belang inzicht te hebben in de manier waarop u uw standpunten en argumenten voor de bestuurder duidelijk kunt formuleren en weergeven. Maar hoe doet u dat precies? Hieronder volgen een aantal tips.

 1. Er zijn verschillende soorten argumentatie. Kennis van deze soorten is belangrijk om argumenten van anderen te kunnen herkennen en er adequaat op te kunnen reageren. Er zijn bijvoorbeeld enkelvoudige argumentatie (het standpunt wordt ondersteund door slechts één argument), meervoudige argumentatie (er zijn meer argumenten), nevenschikkende argumentatie (er zijn meer argumenten die van elkaar afhankelijk zijn) en onderschikkende argumentatie (argumenten om je argument te ondersteunen).
 2. Een goed argument sluit vaak aan bij wat de ander belangrijk vindt. Die ander is gemakkelijker te overtuigen als uw goede argument aansluit bij zijn of haar doelen en belangen.
 3. Maak gebruik van objectieve bronnen. De cijfers van de branche of wetenschappelijk onderzoek zetten uw betoog kracht bij.
 4. Maak gebruik van uw de rol van autoriteit. Een OR, cliëntenraad of PVT is de autoriteit van de achterban. U weet immers wat er leeft. Maak daar gebruik van.
 5. Bereid uw argumentatie goed voor. Maak ter voorbereiding bijvoorbeeld een argumentatiestructuur. Dat is een boomstructuur waarin u bovenin formuleert wat uw standpunt is. Vandaaruit lopen er verschillende ‘takken’ naar de argumenten die het standpunt onderbouwen. Kijk kritisch naar de formulering van uw standpunt en argumenten. Beoordeel vervolgens of het verband ertussen logisch en begrijpelijk is. Zo kunt u veel kritische vragen of aanvallen op uw argumentatie voor zijn.
 6. Als u begint met een argument, hou het dan kort. Als u heel veel tijd nodig hebt om een punt te maken dan bent u minder geloofwaardig dan als u kernachtig uw punt formuleert.
 7. Gebruik persoonlijke ervaringen om uw punt te onderstrepen. Dat maakt vaak indruk en uw ervaringen zijn moeilijk te weerleggen.
 8. Als uw toehoorder reageert, schrijf dan zijn argumenten op. U kunt er dan eenvoudiger op reageren.
 9. U krijgt in de discussie soms kritiek. Neem de kritiek nooit persoonlijk op, en hou bij de argumenten de emoties erbuiten. Het gaat om zakelijke argumenten die de doorslag moeten geven.
 10.  Wilt u meer doen met argumenteren? Volg dan de training Onderhandelen. Daarin komt ook argumenteren aan de orde.
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

 • goede prijs
 • vooraf persoonlijke intake
 • kleine groepen
 • niet goed geld terug!
 • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.