Over OR Academy

Betaalbare OR opleidingen en professioneel OR advies

We bieden al enige jaren trainingen en cursussen aan voor OR-leden, PVT-leden, commissieleden, voorzitters, (ambtelijk) secretarissen en andere mensen die te maken hebben met de medezeggenschap. Onze opleidingen duren meestal 1 of 2 dagen. Korte trainingen, maar wel intensief en goed betaalbaar. Daarmee helpen wij ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen resultaten te behalen. Dat doen we door kennis en vaardigheden aan te bieden. In de cursussen staat meer de kennis centraal. Tijdens de trainingen gaat u meer uw vaardigheden ontwikkelen. OR Academy daagt de deelnemers uit en laat ze nieuwe dingen ontdekken die aansluiten op de eigen werksituatie. Hierdoor ontstaat er een krachtig leereffect.

Voor, tijdens en na de opleiding leren

We zien onze OR opleidingen als een traject. U gaat niet alleen tijdens, maar ook voor en na de opleiding aan de slag.

  • Voor de training vragen we of u een schriftelijke intake wilt invullen. Hierdoor krijgt u uw leervraag en dilemma’s helder en kan de trainer gerichter met u aan de slag.
  • Tijdens de training gaat u samen met andere deelnemers en de trainer aan het werk.
  • Na de training gaat u het geleerde in de praktijk brengen. Wij blijven dan voor u klaarstaan. U krijgt nog een half jaar nazorg met OR Select. U krijgt informatie en handige tools om het OR-werk te vergemakkelijken. Ook kunt u uw vragen aan ons blijven stellen. Wij zullen u dan zo goed mogelijk proberen te helpen.

Kwaliteitsgarantie

Om uw leerdoelen te bereiken zorgen we ervoor dat de kwaliteit van onze trainingen en trainers hoog ligt. Onze trainers zijn gecertificeerd. De kwaliteit van onze opleidingen is goed, want de deelnemers geven ons gemiddeld een ruime 8. Om te bewijzen dat onze opleidingen goed zijn, bieden we u kwaliteitsgarantie. Is de door u gevolgde training of cursus niet goed dan krijgt u uw geld terug.

De Academy

wanne-vd-bijllaardt

OR Academy maakt deel uit van De Academy, cursussen en trainingen voor HR en OR. De eigenaar en opleidingscoördinator daarvan is Wanne van den Bijllaardt. Hij is bevoegd docent Geschiedenis en Nederlands en heeft meer dan 15 jaar bij verschillende OR-instituten gewerkt als opleidingsmanager. Hij publiceert regelmatig in HR- en OR-tijdschriften en is mede auteur van ‘De OR in 153 vragen & antwoorden’ en het ‘Het paktische checklistboek voor de OR’. Hij was bovendien verantwoordelijk voor de boekenserie ‘Professionele medezeggenschap in de praktijk.’

De volgende trainers zijn aan OR Academy verbonden:

arthur-hol

Arthur Hol

Arthur Hol begeleidt en adviseert medezeggenschapsorganen over de vormgeving van de medezeggenschap, arbeidsvoorwaardenbeleid, uitbesteding en detachering al dan niet samen met de bestuurder. In deze hoedanigheid begeleidt hij ook medezeggenschapsorganen en bestuurders bij de planvorming en overleg rondom reorganisaties, fusies en overnames.
Daarnaast is hij advocaat / partner arbeids- , ambtenaren- en medezeggenschapsrecht bij De Koning Vergouwen advocaten in Amsterdam.
Van huis uit is hij jurist en arbeids-en organisatiepsycholoog. Hij werkte als Directie-adviseur Arbeidsverhoudingen/Medezeggenschap bij Shell en als HR manager bij KLM, met ruime ervaring in strategische en verandertrajecten, gespecialiseerd in het oplossen van vraagstukken op het snijvlak van arbeids- en ambtenarenrecht, HRM, organisatiekunde en medezeggenschap.

koen-langenhuysen

Koen Langenhuysen

Koen Langenhuysen heeft al meer dan 15 jaar ervaring met OR-trainingen, die nauw aansluiten bij het bedrijf en de praktijk van de ondernemingsraad. Zijn specialiteiten zijn reorganisaties, versterking van de OR, arbeidsomstandigheden en personeelsbeleid. Hij is tevens dagvoorzitter van congressen en seminars. Hij is enthousiasmerend, goed ingewerkt in het dagthema, zoekt de interactie met het publiek, verzorgt interviews, kan goed improviseren en leidt ondertussen ook de dag in goede banen.Meer weten over Koen Langenhuysen? Kijk op www.fijn-werkt.nl

cretien sarton

Crétien Sarton

Chrétien Sarton is politicoloog en jurist en een ervaren allround OR trainer-adviseur. Hij begon zijn carrière als adviseur bij Deloitte, waarna hij in 2000 als trainer-adviseur voor OR’en begon. Naast zijn werk als OR trainer-adviseur werkt hij ook als organisatieadviseur met een accent op fusie, samenwerking, organisatieontwikkeling en HRM. Zijn expertises liggen op het gebied van strategie- en standpuntbepaling, beïnvloeding, teambuilding en financien. Hij maakt dikwijls gebruik van Insights Discovery, waarvoor hij geaccrediteerd is. . Zijn werkwijze kenmerkt zich door korte inhoudelijke introducties, op basis waarvan hij de OR laat denken en doen. Hij heeft een groot scala aan praktijkgerichte methoden en werkvormen in zijn repertoire. Hierdoor is zijn aanpak altijd actief en praktisch. Voor meer informatie zie www.sarton.eu

corry-oosterhoorn

Corry Oosterhoorn

Corry Oosterhoorn heeft ruim 20 jaar ervaring binnen de medezeggenschap en is een geregistreerd MZ-trainer. Zij begeleidt en adviseert ondernemingsraden, bestuurders en ambtelijk secretarissen. Hierbij introduceert zij waar mogelijk de principes van creatief denken. Daarnaast is zij is als publicist actief en schrijft zij voor OR-vakbladen.

geert-ploeg

Geert Ploeg

Mr. Geert Ploeg, MBA studeerde rechten en bedrijfskunde. Daarna was hij ruim 20 jaar organisatieadviseur. Hij voerde regelmatig contra-expertises over reorganisaties uit in opdracht van ondernemingsraden. Vervolgens verzorgde hij gedurende tien jaar opleidingen, waaronder vele medezeggenschapstrainingen. Ook was Geert zelf vijf jaar lid van de OR en de financiële commissie daarvan bij zijn eigen organisatie. In de loop der jaren heeft hij een grondige en veelzijdige kennis over de medezeggenschap opgebouwd vanuit deze verschillende invalshoeken. Geert Ploeg is auteur van het praktische boek OR & Financieel beleid: Wegwijs in het financiële doolhof.

simon-troost

Simon Troost
Simon Troost (1959) heeft veel ervaring opgedaan in verschillende technische functies binnen meerdere – ook internationale – bedrijven. Ook heeft hij een aantal jaren zelf in de OR en VGWM commissie gezeten van een middelgrote onderneming. Vanwege zijn interesse in arbeidsprocessen is Simon arbeids- en organisatiepsychologie gaan studeren; deze studie heeft hij in 2003 afgerond. Hij raakte bovendien geïnteresseerd in medezeggenschap en de noodzaak om vanuit de basis aan organisaties te werken. Daarom is hij in 2001 begonnen met het trainen van ondernemingsraden. Vanwege de combinatie van zijn technische en zijn arbeidspsychologische ervaring, specialiseerde Simon zich in arbo- en andere HRM-thema’s, zoals ziekteverzuim en re-integratie. Zijn manier van aanpakken is concreet en onmiddellijk toepasbaar. Bovendien is hij bijzonder creatief in het bedenken van wegen om (arbo- en HRM-)beleid te beïnvloeden. Meer weten over Simon Troost? Kijk ook eens  op www.adviceselect.info

marian-vd-wal

Marian van der Wal
Marian van der Wal heeft ruim 25 jaar HR werkervaring bij zowel de overheid (politie) als in het bedrijfsleven. Daarnaast is zij 4 jaar wethouder geweest. Sinds ruim 15 jaar werkt zij ook als trainer, coach en adviseur van ondernemingsraden. Dit varieert van basistrainingen voor OR-leden maar ook voorzitters en secretarissen tot specifieke workshops en adviseren bij HR issues als reorganisaties en harmonisaties van arbeidsvoorwaarden.

Marian: “Medezeggenschap is betrokkenheid en invloed van medewerkers op het beleid van de organisatie. Naast het leren toepassen van de algemene bevoegdheden wil ik vooral zorgen dat de OR, als team, groeit en zijn positie stevig neer kan zetten door leiderschap en verantwoordelijkheid  te nemen en werkelijke invloed uit te oefenen”.

Ben Kamp
Ben Kamp heeft ruime ervaring als trainer en adviseur van ondernemingsraden van zowel (hele) grote als kleine bedrijven en instellingen uit bijna alle sectoren. Hij vindt medezeggenschap van fundamenteel belang voor mens, bedrijf en maatschappij.

Ben houdt er van om samen met de OR beleidsvraagstukken te ontleden en te beïnvloeden.  Hij helpt ondernemingsraden om beter te functioneren, om het OR-werk op orde te brengen en OR-leden ondersteunt hij bij de ontwikkeling van de wenselijke vaardigheden. Hij is gespecialiseerd in arbo. Voor meer informatie zie LinkedIn.

Cor van Duinhoven

Na een politiecarrière en meerdere functies binnen de zakelijke dienstverlening combineerde Cor jarenlang zijn werk als manager Arbozorg bij een multinational met het begeleiden en trainen van ondernemingsraden, casemanagers en vertrouwenspersonen. Deze combinatie maakte dat hij de vele vraagstukken waarmee leden van een COR, OR, OC, PVT of Cie. vaak worstelen, zowel vanuit theoretisch als vanuit zakelijk en praktisch oogpunt kan schetsen en toelichten. Om daarna met de OR/PVT-leden te werken aan inzicht, begrip en meningsvorming, maar ook aan een praktisch werkplan met reële doelen en tijdslimieten. Sinds 2013 is hij fulltime als zelfstandig trainer en externe vertrouwenspersoon aan de slag. Hij is auteur van twee boeken voor vertrouwenspersonen en casemanagers en een waaier over verzuimaanpak en begeleiding.

Zijn voorkeur gaat uit naar het werken met kleine groepen ondernemingsraadleden die staan voor hun organisatie, hun beroep of vakgebied en vanuit een persoonlijke drive hun organisatie willen verbeteren en optimaliseren. Niet alleen om het werkplezier van de collega’s te verstevigen, maar ook om de organisatie sterk en productief te maken.

Volgens cursisten en collega-trainers beïnvloedt hij een groep door aanstekelijk enthousiasme en zorgt hij voor inspiratie én transpiratie.

Meer weten over Cor? Kijk op www.corvanduinhoven.nl of www.externevertrouwenspersonen.nl

helmi aan het werk

Helmi Kaskens

Helmi Kaskens is een betrokken trainer en adviseur van ondernemingsraden. Zij heeft ruime ervaring opgedaan in de gezondheidszorg, in verschillende functies. Na haar studie sociale wetenschappen heeft Helmi zich gespecialiseerd in het trainen en adviseren van mensen in veranderingsprocessen, met name in de zorgsector. Naast het trainen en adviseren van OR’en is zij erkend teamcoach. Helmi’s drive is om mensen te ondersteunen om daadwerkelijk invloed uit te oefenen. Haar aanpak is nuchter en resultaatgericht, met oog voor de menselijke maat. Helmi is altijd op zoek naar oplossingen die bruikbaar zijn in de praktijk, en aansluiten bij de visie van de OR en passend zijn in de organisatie. Meer weten? Kijk ook op www.kaskensadvies.nl

Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.