OR Informatie

SER richtbedragen scholing 2020

De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen (maatwerk en een open inschrijvingscursus) voor 2020 vastgesteld. Een maatwerkcursus is een algemeen vormende cursus van één of enkele dagen voor de gehele OR. Een open inschrijvingscursus is een cursus met een vast programma, waar een OR-lid individueel aan kan deelnemen.  Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de … Lees verder SER richtbedragen scholing 2020

Meer info >

Schokkende cijfers over bedrijfsongevallen

Maar liefst 1 op de 4 werknemers in een risicovol beroep is wel eens het slachtoffer geweest van een bedrijfsongeval. Dit blijkt uit onderzoek van vakbond het CNV. Ongeveer 2 miljoen Nederlanders  werken in gevaarlijke beroepen. Dat zijn dus zo’n 500.000 werknemers! 36% van alle werknemers stelt dat er steeds meer onveilige situaties op de … Lees verder Schokkende cijfers over bedrijfsongevallen

Meer info >

Overtuigen met goede argumenten

Als ondernemingsraad, clientenraad of personeelsvertegenwoordiging zit u regelmatig aan tafel met de bestuurder. Als u resultaten wilt boeken dan moet u goede argumenteren gebruiken om de bestuurder te overtuigen. Dat valt niet altijd mee. Het is van belang inzicht te hebben in de manier waarop u uw standpunten en argumenten voor de bestuurder duidelijk kunt … Lees verder Overtuigen met goede argumenten

Meer info >

Bespreken van de algemene gang van zaken

Op basis van artikel 24 van de WOR is de bestuurder verplicht minstens twee keer per jaar de algemene gang van zaken te bespreken met de OR. De PVT bespreekt één keer per jaar de algemene gang van zaken. De meest uiteenlopende onderwerpen kunnen tijdens dit overleg aan de orde komen. De OR of PVT … Lees verder Bespreken van de algemene gang van zaken

Meer info >

Veel zaken halen de Ondernemingskamer niet

De ondernemingsraad kan op grond van artikel 26 WOR naar de Ondernemingskamer bij een geschil over het adviesrecht. Advocaat Loe Sprengers en promovendus arbeidsrecht Roy Poelstra van de Universiteit van Amsterdam schreven hier een boek over ter gelegenheid van het 40-jarige bestaan van de Ondernemingskamer. Uit de cijfers in het boek blijkt dat maar liefst … Lees verder Veel zaken halen de Ondernemingskamer niet

Meer info >

Schrijftips voor de clientenraad

De cliëntenraad legt vaak via een verslag of nieuwsbrief verantwoording af tegenover de achterban en de bestuurder. Zij hebben er immers recht op om te weten wat uw medezeggenschapsorgaan de afgelopen periode heeft gedaan. U hebt de vrijheid om zelf te kiezen wat u schrijft en hoe vaak u iets schrijft. De ene cliëntenraad maakt … Lees verder Schrijftips voor de clientenraad

Meer info >

De OR en de pers

Ondernemingsraden komen steeds vaker in het nieuws. Meestal in de krant of op nieuwssites, maar ook al regelmatig op televisie. Sommige OR’en zoeken bewust de pers op, andere krijgen onverwacht een journalist aan de lijn. De meeste OR-leden zijn niet gewend om met de pers te praten. Dat vormt een risico, want als ze de … Lees verder De OR en de pers

Meer info >

OR en personeelskrapte

In tijden van economische voorspoed is het lastiger om goed personeel te vinden. Volgens het CBS hebben nu zelfs uitzendbureaus moeite om mensen te vinden. De uitzendbranche heeft al sinds eind 2018 te maken met een afname van het aantal uitzenduren, terwijl er in de uitzendbranche geen sprake is van een afnemende vraag van inlenende … Lees verder OR en personeelskrapte

Meer info >

Stil staan bij het OR-secretariaat

Als de ondernemingsraad aan een nieuwe zittingstermijn begint, zal er al snel worden overgegaan tot het kiezen van de voorzitter en het benoemen van een secretaris. De ondernemingsraad heeft immers een secretariaat nodig. Een goed secretariaat is namelijk de smeerolie van de medezeggenschap. Het gaat niet automatisch goed. We staan in deze checklist stil bij … Lees verder Stil staan bij het OR-secretariaat

Meer info >

Tips overleg met de bestuurder voorbereiden

  Uw OR overlegt regelmatig met de bestuurder over de veiligheid op het werk of over personeelsbeleid. U staat er vaak niet bij stil, maar u bent aan het onderhandelen. U wilt resultaten boeken voor uw achterban. Een goede voorbereiding daarbij is het halve werk. Als u dat goed doet dan bent u succesvoller aan … Lees verder Tips overleg met de bestuurder voorbereiden

Meer info >
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.