OR Informatie

Bedrijven niet op de hoogte van nieuwe Arbowet

De nieuwe Arbowet is vorig jaar ingegaan. Vanaf 1 juli 2018 moesten de organisaties de verplichtingen hebben doorgevoerd. Toch was een meerderheid van de bedrijven in Nederland nog altijd niet goed op de hoogte van de wijzigingen van de Arbowet. De Arbowet krijgt onvoldoende prioriteit. Dit blijkt uit een onderzoek door het ministerie van SZW. … Lees verder Bedrijven niet op de hoogte van nieuwe Arbowet

Meer info >

Extra bevoegdheden OR bij beloningen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat de bevoegdheden van ondernemingsraden uitbreidt ten aanzien van beloningen binnen de organisatie. De wetswijziging betreft artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Door deze wetswijziging worden uw bevoegdheden als ondernemingsraad wat betreft de beloningen van bestuurders flink uitgebreid. Organisaties met meer dan 100 werknemers … Lees verder Extra bevoegdheden OR bij beloningen

Meer info >

OR en beloningen

Makkelijker om over beloningen te praten OR en beloningen. Een lastig onderwerp. De OR praat niet graag over het salaris van de top in de organisatie. De Minister van Sociale Zaken wil daarom artikel 23 uit de WOR wijzigen. Deze wijziging heeft als doel om de bestuurder en de OR jaarlijks in gesprek te krijgen … Lees verder OR en beloningen

Meer info >

Op de OR-agenda in 2018

Er komt in een jaar altijd veel af op uw OR. U kunt natuurlijk niet alles voorzien, maar sommige dingen komen ieder jaar weer terug en wetswijzigingen kunt u aan zien komen. Als u goed voorbereid wilt zijn dan kunt u, door goed te plannen, gestructureerd aan de slag in 2018. We zetten de belangrijkste … Lees verder Op de OR-agenda in 2018

Meer info >

Privacy & cookiestatement

Privacy & cookiestatement Dit privacystatement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door De Academy opleiding en advies bv in Nijmegen en haar onderdelen OR Academy, HRM Academy en Jouw Academy. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens. De Academy opleiding en … Lees verder Privacy & cookiestatement

Meer info >

Invloed op werktijden

Werktijden zijn erg belangrijk voor werknemers. Hun agenda wordt bepaald door de werktijden. Wanneer ben je thuis en hoe kun je werk en zorg combineren? De OR en PVT hebben invloed op werktijden. Zij hebben instemmingsrecht wat de vaststelling of wijziging van een arbeids- en rusttijdenregeling (artikel 27 WOR). Daar vallen ook roosters onder. Let op, … Lees verder Invloed op werktijden

Meer info >

Meer rechten voor de PVT

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de rechten van de PVT en personeelsvergadering over pensioen versterken. Het gaat dan niet om het advies- en instemmingsrecht. Het invoeren van een instemmingsrecht aangaande pensioen voor de PVT zou volgens Koolmees het ‘systeem van de WOR te vergaand verstoren’. Hij is bovendien bang dat het invoeren … Lees verder Meer rechten voor de PVT

Meer info >

Maak vertrouwenspersoon verplicht

Er wordt op veel werkvloeren gepest, gediscrimineerd en seksueel geïntimideerd. Waar moet u heen met een misstand op het werk? Veel werknemers weten het niet. Nog niet eens de helft van de Nederlandse bedrijven heeft een vertrouwenspersoon aangesteld, terwijl de vraag ernaar toeneemt door de #metoo-discussie. Niet wettelijk verplicht Een vertrouwenspersoon op het werk is van belang. Toch is het niet wettelijk … Lees verder Maak vertrouwenspersoon verplicht

Meer info >

Checklist Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Er verandert dan veel op het gebied van privacy en gegevensbescherming van uw achterban en de klanten. De AVG versterkt de hun positie. Zij krijgen namelijk nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer … Lees verder Checklist Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Meer info >

Werken in de kou

Het is winter en werken in de kou, regen of wind is niet prettig. Ongeveer 19% van de werknemers heeft hiermee te maken. Ze werken buiten, in loodsen of in koelcellen. Bij lage temperaturen presteert u minder goed. De kans op ongelukken neemt dan vaak toe. Bovendien kan werken in de kou zonder goede bescherming … Lees verder Werken in de kou

Meer info >
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.