OR Informatie

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid

Veel werknemers ervaren de ‘druk om altijd maar bereikbaar te zijn’. Er is een continue stroom van informatie via smartphone, tablet en pc. Dat geeft een gevoel van voortdurende bereikbaarheid. Het kan leiden tot stress- of burn-outklachten. PvdA-kamerlid Van Dijk heeft een wetsvoorstel gemaakt die dat probleem moet aanpakken. Wettelijk wordt dan vastgelegd dat werknemers … Lees verder Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid

Meer info >

Werkgevers versoberen arbeidsvoorwaarden tijdens coronacrisis

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden. Maar liefst twee op de vijf werkgevers versoberden tijdens corona de arbeidsvoorwaarden van werknemers. Eén op de zes verplichtte zijn personeel vakantiedagen op te nemen wegens gebrek aan werk. Eén op de drie staakte de onbelaste vaste reiskostenvergoeding aan werknemers, al had het kabinet laten weten dat … Lees verder Werkgevers versoberen arbeidsvoorwaarden tijdens coronacrisis

Meer info >

Thuiswerken wordt een belangrijkere arbeidsvoorwaarde

Thuiswerken wordt een steeds belangrijkere arbeidsvoorwaarde. Werkgevers en werknemers maken steeds vaker afspraken over thuiswerken. Dat doen leidinggevenden met individuele medewerkers, maar ook bestuurders maken afspraken via de ondernemingsraad. Ook in de cao staan vaker passages over thuiswerken. Bij alle cao’s die dit jaar ingaan of al zijn ingegaan, is het percentage afspraken over thuiswerken … Lees verder Thuiswerken wordt een belangrijkere arbeidsvoorwaarde

Meer info >

OR en de energietransitie

In juni 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd. Dit akkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren. Er komen maatregelen die vrijwel alle bedrijven zal raken. Dit heeft gevolgen voor het energieverbruik, het wagenpark, het productieproces en … Lees verder OR en de energietransitie

Meer info >

SER zet zich in om OR te verjongen

Een ondernemingsraad moet zowel jonge als oude medewerkers vertegenwoordigen. Bij veel OR’en is de gemiddelde leeftijd van de OR-leden boven de 50 jaar. Ondernemingsraden willen graag verjongen, maar het is soms lastig om jongeren te interesseren voor het OR-werk. De SER ontwikkelde samen met jongeren een nieuwe publicatie met praktische adviezen waar elke organisatie zijn … Lees verder SER zet zich in om OR te verjongen

Meer info >

Omgaan met geheimhouding

Leden van een ondernemingsraad praten, denken en beslissen mee over het beleid van de organisatie. Als OR-lid bent u van veel zaken op de hoogte. Een organisatie heeft er baat bij dat niet alle bedrijfsgegevens overal bekend worden gemaakt. Dat is bijvoorbeeld als er een fusie op stapel staat of dat er gereorganiseerd moet worden. … Lees verder Omgaan met geheimhouding

Meer info >

Een handreiking privacy voor de OR

Personeelsdossiers, registratie van ziekteverzuim, camera’s op de werkplek en toegangspassen zijn voorbeelden van persoonsgegevens die de werkgever verwerkt. Sommige van die verwerkingen kunnen heel ingrijpend zijn. Het is daarom belangrijk dat werkgevers rekening houden met de privacy van hun werknemers. Werkgevers en werknemers moeten hier meer over spreken. Ondernemingsraden spelen daarbij een cruciale rol. De … Lees verder Een handreiking privacy voor de OR

Meer info >

Het schrijven van adviezen

Het adviesrecht is een belangrijk recht van de OR. Het is geregeld in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. Iedere OR geeft op grond van dit artikel wel eens advies aan de bestuurder. Er ligt een voorgenomen besluit van de bestuurder en moet u advies over geven voordat het een definitief besluit kan … Lees verder Het schrijven van adviezen

Meer info >

Coronaprotocol en de RI&E

Veel branche-organisaties hebben een coronaprotocol ontwikkeld om bedrijven te helpen om te werken volgens de geldende maatregelen. Een goede en belangrijke stap om de werkplek veiliger te maken. Om te zorgen dat de inventarisatie en maatregelen ook juridisch goed geregeld zijn, is het nodig om dit op te nemen in de RI&E en/of arbocatalogus. Als … Lees verder Coronaprotocol en de RI&E

Meer info >

Stappenplan voor het oprichten van een ondernemingsraad

Wanneer uw organisatie gegroeid is tot meer dan 50 medewerkers dan verplicht de wet u tot het oprichten van een ondernemingsraad. De plicht tot het instellen van een ondernemingsraad (OR) ligt bij de ondernemer, maar de medewerkers kunnen ook het initiatief nemen. Zij krijgen soms steun van de vakbonden. De grootte van uw organisatie bepaalt … Lees verder Stappenplan voor het oprichten van een ondernemingsraad

Meer info >
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.