OR Informatie

Het wordt met de WAB makkelijker om iemand te ontslaan

De ministerraad heeft onlangs besloten dat het Kabinet maatregelen (De Wet arbeidsmarkt in balans) neemt om werknemers makkelijker te kunnen ontslaan. De ministerraad vindt dat te veel mensen met een kort tijdelijk contract werken. Dat heeft tot gevolg dat zij onzeker zijn over hun financiën en bijvoorbeeld ook geen pensioen opbouwen. De plannen moeten meer … Lees verder Het wordt met de WAB makkelijker om iemand te ontslaan

Meer info >

Meer doen met duurzame inzetbaarheid

De Nederlandse arbeidsmarkt verandert continu. De vergrijzing van de beroepsbevolking zorgt ervoor dat iedereen langer moet doorwerken en dat werkgevers meer rekening moeten houden met minder aanwas van jong talent. Steeds meer organisaties besteden daarom aandacht aan duurzame inzetbaarheid van werknemers. De inzetbaarheid bevorderen houdt in dat werknemers zolang mogelijk inzetbaar blijven. Dat kan bijvoorbeeld … Lees verder Meer doen met duurzame inzetbaarheid

Meer info >

Inspectie SZW ontrafelt schijnconstructies

De afgelopen jaren zijn er door de Inspectie SZW 157 onderzoeken gedaan naar schijnconstructies. In 61 gevallen konden er overtredingen worden vastgesteld. De boete die gegeven is loopt in de miljoenen euro’s. In acht gevallen is het dossier overgedragen aan het Openbaar Ministerie voor nader strafrechtelijk onderzoek. Zo heeft de Inspectie SZW onwenselijke constructies ontrafeld … Lees verder Inspectie SZW ontrafelt schijnconstructies

Meer info >

SER richtbedragen scholing 2019

De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen voor 2019 vastgesteld. De bedragen zijn exclusief BTW. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op € 1025 per dagdeel per OR. Dat was in 2018 € 1000. De bedragen zijn exclusief btw. Het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving is € 175 … Lees verder SER richtbedragen scholing 2019

Meer info >

Beter samenwerken met de bestuurder

Soms krijgt een OR niets voor elkaar in de Overlegvergadering. OR en bestuurder maken elkaar verwijten, vergaderingen worden verschoven en de sfeer is slecht. De partijen realiseren zich dan niet dat OR en bestuurder elkaar nodig hebben in de medezeggenschap. Beide overlegpartners beïnvloeden het succes van het overleg. De basis die de Wet op de … Lees verder Beter samenwerken met de bestuurder

Meer info >

Rol medezeggenschap bij technologische ontwikkelingen

De SER informeert regelmatig medezeggenschapsorganen met zogenaamde handreikingen. Onlangs heeft de SER een handreiking uitgebracht om ondernemingsraden te informeren over de belangrijke rol van de medezeggenschap bij technologische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn van belang, omdat ze invloed hebben op allerlei verschillende aspecten binnen een organisatie. Ga daarom in gesprek met de bestuurder over de technologische … Lees verder Rol medezeggenschap bij technologische ontwikkelingen

Meer info >

Positief over wetswijziging pensioen en OR

Op 1 oktober 2016 vond de wetswijziging plaats om de OR meer bevoegdheden te geven op het gebied van pensioenen. De OR kreeg onder andere een uitbreiding van het instemmingsrecht bij wijziging of intrekking van de pensioenregeling. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil weten hoe de wijziging van de WOR betreffende het pensioen … Lees verder Positief over wetswijziging pensioen en OR

Meer info >

Bedrijven niet op de hoogte van nieuwe Arbowet

De nieuwe Arbowet is vorig jaar ingegaan. Vanaf 1 juli 2018 moesten de organisaties de verplichtingen hebben doorgevoerd. Toch was een meerderheid van de bedrijven in Nederland nog altijd niet goed op de hoogte van de wijzigingen van de Arbowet. De Arbowet krijgt onvoldoende prioriteit. Dit blijkt uit een onderzoek door het ministerie van SZW. … Lees verder Bedrijven niet op de hoogte van nieuwe Arbowet

Meer info >

Extra bevoegdheden OR bij beloningen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat de bevoegdheden van ondernemingsraden uitbreidt ten aanzien van beloningen binnen de organisatie. De wetswijziging betreft artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Door deze wetswijziging worden uw bevoegdheden als ondernemingsraad wat betreft de beloningen van bestuurders flink uitgebreid. Organisaties met meer dan 100 werknemers … Lees verder Extra bevoegdheden OR bij beloningen

Meer info >

OR en beloningen

Makkelijker om over beloningen te praten OR en beloningen. Een lastig onderwerp. De OR praat niet graag over het salaris van de top in de organisatie. De Minister van Sociale Zaken wil daarom artikel 23 uit de WOR wijzigen. Deze wijziging heeft als doel om de bestuurder en de OR jaarlijks in gesprek te krijgen … Lees verder OR en beloningen

Meer info >
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.