OR Informatie

Raad van State stuurt wetsvoorstel thuiswerken terug

Sinds corona denken veel werknemers misschien dat thuiswerken een recht is. Maar dat is niet zo. Het wetsvoorstel Werken waar je wilt, een aanpassing van de Wet flexibel werken, geeft de werknemer in beginsel het recht op thuiswerken om op die manier bij te dragen aan het  welzijn van de werknemer. Met het wetsvoorstel krijgen … Lees verder Raad van State stuurt wetsvoorstel thuiswerken terug

Meer info >

Gedrag voorspellen met de Roos van Leary

Bepaald gedrag roept een bepaalde reactie op. Dit laat zien dat de manier waarop mensen reageren in veel gevallen te voorspellen én te beïnvloeden is. Als  OR-lid is dat handig om te weten. Samen met andere psychologen heeft Timothy Leary een “interactiecirkel” ontwikkeld: de Roos van Leary. Dat is een handig hulpmiddel als de communicatie … Lees verder Gedrag voorspellen met de Roos van Leary

Meer info >

Praktische informatie over OR en ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is  per sector verschillend. In veel sectoren is het verzuim het afgelopen jaar  flink gestegen. De bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg was met een verzuim van 6,8% in het vierde kwartaal van 2020 het hoogst van alle bedrijfstakken. Dit kost een hoop geld, want de werkgever moet een zieke werknemer twee jaar doorbetalen. In … Lees verder Praktische informatie over OR en ziekteverzuim

Meer info >

PVT en geheimhouding

Leden van een PVT praten, denken en beslissen mee over het beleid van de organisatie. Als lid van de PVT bent u van veel zaken op de hoogte. Een organisatie heeft er baat bij dat niet alle bedrijfsgegevens overal bekend worden gemaakt. Een OR heeft soms te maken met een geheimhoudingsplicht (artikel 20 WOR). Als … Lees verder PVT en geheimhouding

Meer info >

De PVT aan de slag met thuiswerken

Er zijn al organisaties die het thuiswerken in de toekomst het ‘nieuwe normaal’ vinden. Hoog tijd dat de PVT zich over dit onderwerp buigt. U hebt op grond van de Arbowet een belangrijke rol. Toch is de term thuiswerken of telewerken niet terug te vinden in de Arbowet. In Artikel 1 lid 3 sub g … Lees verder De PVT aan de slag met thuiswerken

Meer info >

6 onderhandeltips voor de personeelsvertegenwoordiging

De personeelsvertegenwoordiging heeft minder bevoegdheden dan een ondernemingsraad. Toch kunt u veel bereiken door een slimme tactiek en de mogelijkheden in de wet te gebruiken. De PVT kan, net als de OR, met de bestuurder praten over alles dat in het belang is van een goed functionerende organisatie. Overleg vindt plaats binnen twee weken als … Lees verder 6 onderhandeltips voor de personeelsvertegenwoordiging

Meer info >

Wetsvoorstel Wet werken waar je wilt in de maak!

Door corona werken we massaal thuis. De verwachting is dat ook na de pandemie, thuiswerken een blijvertje is. Na corona zal er een nieuwe balans gevonden moeten worden tussen werken op de werklocatie en werken thuis. De Wet werken waar je wilt moet ervoor zorgen dat aanpassingen van de thuiswerkplek goed geregeld is. Dit kan … Lees verder Wetsvoorstel Wet werken waar je wilt in de maak!

Meer info >

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli 2021 in werking. De bedoeling is dat het bestuur van non-profit-instellingen (verenigingen en stichtingen) verbetert. De overheid wil met de nieuwe wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en tegenstrijdige belangen verenigingen en stichtingen schaden. Er komen strengere normen voor … Lees verder Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Meer info >

10 online achterbancommunicatie tips

Veel medewerkers werken thuis. Ook de OR opereert vaak vanuit huis. Dat vinden veel OR’en lastig. Ze zijn minder zichtbaar en komen minder makkelijk met collega’s in gesprek. Toch is het belangrijk om te blijven communiceren met de achterban. U wilt toch informatie en signalen van de medewerkers hebben. U wilt ze ook betrekken bij … Lees verder 10 online achterbancommunicatie tips

Meer info >

Hoe gaat u om met werk en privé?

Door het thuiswerken is de scheiding tussen werk en privé vaag. Het gevaar is dat iemand veel meer uren maakt dan is vastgelegd in het arbeidscontract. Toch is thuiswerken niet alleen nadelig. Thuiswerken en flexibel omgaan met werktijden maakt het opnemen van een snipperdag vaak niet nodig. Werk en privé zaken regelen gaat eenvoudig en … Lees verder Hoe gaat u om met werk en privé?

Meer info >
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.