OR Informatie

OR en beloningen

Makkelijker om over beloningen te praten OR en beloningen. Een lastig onderwerp. De OR praat niet graag over het salaris van de top in de organisatie. De Minister van Sociale Zaken wil daarom artikel 23 uit de WOR wijzigen. Deze wijziging heeft als doel om de bestuurder en de OR jaarlijks in gesprek te krijgen … Lees verder OR en beloningen

Meer info >

Op de OR-agenda in 2018

Er komt in een jaar altijd veel af op uw OR. U kunt natuurlijk niet alles voorzien, maar sommige dingen komen ieder jaar weer terug en wetswijzigingen kunt u aan zien komen. Als u goed voorbereid wilt zijn dan kunt u, door goed te plannen, gestructureerd aan de slag in 2018. We zetten de belangrijkste … Lees verder Op de OR-agenda in 2018

Meer info >

Invloed op werktijden

Werktijden zijn erg belangrijk voor werknemers. Hun agenda wordt bepaald door de werktijden. Wanneer ben je thuis en hoe kun je werk en zorg combineren? De OR en PVT hebben invloed op werktijden. Zij hebben instemmingsrecht wat de vaststelling of wijziging van een arbeids- en rusttijdenregeling (artikel 27 WOR). Daar vallen ook roosters onder. Let op, … Lees verder Invloed op werktijden

Meer info >

Meer rechten voor de PVT

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de rechten van de PVT en personeelsvergadering over pensioen versterken. Het gaat dan niet om het advies- en instemmingsrecht. Het invoeren van een instemmingsrecht aangaande pensioen voor de PVT zou volgens Koolmees het ‘systeem van de WOR te vergaand verstoren’. Hij is bovendien bang dat het invoeren … Lees verder Meer rechten voor de PVT

Meer info >

Maak vertrouwenspersoon verplicht

Er wordt op veel werkvloeren gepest, gediscrimineerd en seksueel geïntimideerd. Waar moet u heen met een misstand op het werk? Veel werknemers weten het niet. Nog niet eens de helft van de Nederlandse bedrijven heeft een vertrouwenspersoon aangesteld, terwijl de vraag ernaar toeneemt door de #metoo-discussie. Niet wettelijk verplicht Een vertrouwenspersoon op het werk is van belang. Toch is het niet wettelijk … Lees verder Maak vertrouwenspersoon verplicht

Meer info >

Checklist Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Er verandert dan veel op het gebied van privacy en gegevensbescherming van uw achterban en de klanten. De AVG versterkt de hun positie. Zij krijgen namelijk nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer … Lees verder Checklist Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Meer info >

Werken in de kou

Het is winter en werken in de kou, regen of wind is niet prettig. Ongeveer 19% van de werknemers heeft hiermee te maken. Ze werken buiten, in loodsen of in koelcellen. Bij lage temperaturen presteert u minder goed. De kans op ongelukken neemt dan vaak toe. Bovendien kan werken in de kou zonder goede bescherming … Lees verder Werken in de kou

Meer info >

OR’en niet representatief

Ondernemingsraden in Nederland zijn geen goede afspiegeling van hun achterban. Met name medewerkers met een flexibele aanstelling, allochtonen en jongeren worden zwaar ondervertegenwoordigd. Dat blijkt uit het OR Trends 2017, een peiling onder bijna 900 OR-leden, van Performa. Dat is een gemiste kans voor deze OR’en. Een goede afspiegeling zorgt namelijk voor een betere belangenbehartiging. … Lees verder OR’en niet representatief

Meer info >

Naleving WOR wordt minder

Het Ministerie van SZW  heeft onlangs het onderzoeksrapport Naleving Wet op de Ondernemingsraden gepubliceerd. De conclusies zijn opvallend. De naleving van de WOR is de afgelopen jaren afgenomen. Van organisaties met vijftig of meer werknemers heeft slechts 67% een OR. In 2011, de laatste keer dat het onderzoek werd verricht, was dit nog 71%. Vooral in de … Lees verder Naleving WOR wordt minder

Meer info >

De Bedrijfscommissie bemiddelt

Als uw OR of PVT en de bestuurder een geschil hebben over de medezeggenschap dan hoeft u niet meteen te procederen of de mening van de bestuurder te accepteren. De Bedrijfscommissie kan voor u bemiddelen. De Bedrijfscommissie probeert dan samen met partijen een voor iedereen acceptabele oplossing voor het geschil te vinden. Deze commissie is geen rechtbank … Lees verder De Bedrijfscommissie bemiddelt

Meer info >
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
[ninja_forms_modal_form id=14 text_link="Opleidingsadvies"]
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.