OR Informatie

Nieuwe coronamaatregelen en de gevolgen voor uw organisatie

Premier Mark Rutten gaf op 28 september 2020 aan dat Nederland vanaf dinsdagavond 29 september om 18.00 uur weer verder op slot gaat. Daar krijgt uw OR ook mee te maken. Drie weken lang kan uw organisatie te maken krijgen met de volgende coronamaatregelen: Het advies van het kabinet is om zo weinig mogelijk te … Lees verder Nieuwe coronamaatregelen en de gevolgen voor uw organisatie

Meer info >

Kies de juiste strategie bij een reorganisatie

In tijden van economische tegenspoed gaan organisaties reorganiseren. Een reorganisatie heeft vaak grote gevolgen voor het personeel. De PVT kan een rol spelen bij een reorganisatie.  U hebt adviesrecht over elk door de ondernemer voorgenomen besluit dat kan leiden tot verlies van de arbeidsplaats of een belangrijke verandering van de arbeid. Bijkomende voorwaarde is echter wel dat het … Lees verder Kies de juiste strategie bij een reorganisatie

Meer info >

Een record afname werkenden

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat tijdens het tweede kwartaal van 2020 er bijna 340.000 mensen hun baan verloren. Deze groep werd werkloos of verliet de arbeidsmarkt. Een record afname werkenden! Volgens het CBS waren het vooral receptionisten, horecapersoneel en taxichauffeurs die in het tweede kwartaal geen werk meer … Lees verder Een record afname werkenden

Meer info >

Een praktische flyer RI&E met stappenplan

Werknemers moeten gezond en veilig kunnen werken. De werkgever is daarom verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Daarin brengt hij de arbeidsrisico’s in kaart en maakt hij een plan van aanpak om deze risico’s op te lossen. De OR en PVT hebben instemmingsrecht bij het maken en wijzigen van de RI&E … Lees verder Een praktische flyer RI&E met stappenplan

Meer info >

Valkuilen voor de cliëntenraad

Veel onervaren cliëntenraden zijn zich niet bewust van de gevaren van het medezeggenschapswerk. Ze gaan enthousiast aan de slag en tuimelen in een valkuil. Dat levert frustraties op. OR Academy zet enkele valkuilen van het raadswerk voor u op een rij en u krijgt tips om u te behoeden voor een misser. 1 Snelle beslissingen … Lees verder Valkuilen voor de cliëntenraad

Meer info >

Betere toegang tot de gemeentelijke zorg

Gemeenten zijn inmiddels vijf jaar verantwoordelijk voor veel taken op het gebied van ondersteuning en zorg aan hun inwoners. De gemeenten moeten dit doen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet. Het verloopt nog niet altijd goed. De toegang tot de gemeentelijke zorg en ondersteuning kan namelijk op veel punten verbeterd  worden. Om met … Lees verder Betere toegang tot de gemeentelijke zorg

Meer info >

Weinig betrokkenheid cliënten bij coronamaatregelen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft opgeroepen tot meer samenspaak en locatiegericht beleid rond de versoepeling van de coronamaatregelen. Toch worden mensen met een beperking en hun naasten nog steeds veel te weinig betrokken bij het maken van afspraken rond coronamaatregelen.  Beide komen onvoldoende tot hun recht. Dit blijkt uit een enquête van KansPlus … Lees verder Weinig betrokkenheid cliënten bij coronamaatregelen

Meer info >

Versterking positie klokkenluiders gewenst

Klokkenluiders worden beschermd door de Wet Huis voor klokkenluiders. Deze is op 1 juli 2016 in werking getreden. Doel van de wet is de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties te verbeteren door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden beter te beschermen. De wet voorziet in de oprichting van het … Lees verder Versterking positie klokkenluiders gewenst

Meer info >

OR en de bedrijfshulpverlening (BHV)

Ieder jaar overlijden er in Nederland zo’n 50 tot 70 werknemers als gevolg van een ongeval op hun werk. Daarnaast krijgen duizenden werknemers te maken met andere, maar soms toch zeer ingrijpende ongevallen. Dit kan van alles zijn zoals kleine en grote branden, ongelukken met gevaarlijke machines, blikseminslag, aanraking met giftige stoffen of een aanrijding. … Lees verder OR en de bedrijfshulpverlening (BHV)

Meer info >

Kosteloos een ontwikkeladvies volgen

Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen per 1 augustus 2020 kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de mogelijkheden die er voor hen zijn op de huidige arbeidsmarkt. De OR kan de bestuurder vragen om werknemers te wijzen op deze mogelijkheid. Zicht op mogelijkheden De loopbaanadviseur kan werknemers helpen … Lees verder Kosteloos een ontwikkeladvies volgen

Meer info >
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.