OR Informatie

Een kwart van de organisaties heeft geen scholingsbudget

Uit onderzoek van Onderzoeksbureau Motivaction blijkt dat ruim een kwart van de organisaties geen concreet scholingsbudget heeft. Het is dan maar de vraag of medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Bij de organisaties die wél een vast opleidingsbudget hebben, is dit in de meeste gevallen een organisatiebreed budget. Een kleinere groep organisaties werkt met specifieke budgetten. Uit … Lees verder Een kwart van de organisaties heeft geen scholingsbudget

Meer info >

Steeds meer werkende ouderen op de werkvloer

Misschien is het u opgevallen? Er zijn steeds meer mensen van 65 jaar of ouder met betaald werk. In 2020 waren het er 300 duizend, 3,3% van alle werkenden. De toename heeft twee oorzaken: door de vergrijzing neemt het aantal 65-plussers toe, maar ook is een groter percentage 65-plussers aan het werk. Vooral de arbeidsparticipatie … Lees verder Steeds meer werkende ouderen op de werkvloer

Meer info >

Valkuilen bij het toetsen van de RI&E

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is de basis voor een goed arbobeleid. De wet is niet erg concreet hoe de RI&E wordt uitgevoerd. Die stelt alleen dat degene die de risico-inventarisatie uitvoert voldoende deskundig moet zijn. Ook moet de RI&E compleet, betrouwbaar en actueel zijn. Toetsing moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde kerndeskundige. Dit … Lees verder Valkuilen bij het toetsen van de RI&E

Meer info >

Checklist adviesrecht OR

Het adviesrecht is één van de belangrijkste bevoegdheden van de OR. U heeft het recht om de bestuurder te adviseren over onderwerpen als organisatieveranderingen, investeringen en de verhuizing van de onderneming. Hierdoor heeft u veel invloed. Toch laten OR’en soms de mogelijkheid om invloed uit te oefenen liggen. Ze weten niet dat ze adviesrecht hebben … Lees verder Checklist adviesrecht OR

Meer info >

15000 euro boete voor onzorgvuldige verwerking persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onlangs aan een onderhoudsbedrijf een boete opgelegd van €15.000. Het betreffende bedrijf verwerkte meer persoonsgegevens dan is toegestaan. In het verzuimsysteem noteerde het bedrijf de reden van het ziekteverzuim van de medewerkers. Ziektes, specifieke klachten en pijnaanduidingen werden met naam en toenaam vermeld. Dat mag niet, omdat het bij verzuimgegevens … Lees verder 15000 euro boete voor onzorgvuldige verwerking persoonsgegevens

Meer info >

Inspectie SZW wordt weer Arbeidsinspectie

De Inspectie SZW krijgt een nieuwe naam. Vanaf 1 januari 2022 gaat de Inspectie SZW officieel “Nederlandse Arbeidsinspectie” heten. Dat is bijna hetzelfde als in het verleden. Dat is prettig, want de term Arbeidsinspectie wordt in de praktijk nog steeds vaak gebruikt. Voor werkgevers en werknemers zegt die term meer dan de huidige officiële naam … Lees verder Inspectie SZW wordt weer Arbeidsinspectie

Meer info >

De vaste reiskostenvergoeding verdwijnt steeds vaker

De vaste reiskostenvergoeding van werkenden staat bij veel organisaties ter discussie. Medewerkers werken sinds de coronacrisis meer thuis en komen minder op kantoor.  Een vijfde van de organisaties in Nederland heeft al afscheid genomen van de vaste reiskostenvergoeding, blijkt uit onderzoek. Dat betekent dat ze de vaste reiskostenvergoeding van 0,19 cent per gereisde kilometer kwijt … Lees verder De vaste reiskostenvergoeding verdwijnt steeds vaker

Meer info >

Steeds meer mogelijkheden voor vroegpensioen

Eerder stoppen met werken, daar dromen veel mensen van. De overheid heeft dit de afgelopen jaren tegengegaan. Werknemers moeten langer doorwerken om het pensioensysteem betaalbaar te houden. Om te zorgen dat werknemers dat ook echt doen, is de AOW in 2012 verhoogd van 65 naar 67 jaar. Ook besloot het kabinet het vroegpensioen te beboeten. … Lees verder Steeds meer mogelijkheden voor vroegpensioen

Meer info >

Werknemers willen niet meer volledig terug naar kantoor

Ongeveer de helft van de beroepsbevolking werkte tijdens de coronacrisis thuis. Nu gaan steeds meer kantoren open. Niet alle werknemers willen weer terug naar hun oude werkplek. Dat blijkt uit een peiling van vakbond FNV. Slechts 10% van de werknemers wil weer fulltime naar kantoor. Maar liefst 70% wil het liefst hybride werken. Dat betekent … Lees verder Werknemers willen niet meer volledig terug naar kantoor

Meer info >

Stil staan bij het OR-secretariaat

Als de ondernemingsraad aan een nieuwe zittingstermijn begint, zal er al snel worden overgegaan tot het kiezen van de voorzitter en het benoemen van een secretaris. De ondernemingsraad heeft immers een secretariaat nodig. Een goed secretariaat is namelijk de smeerolie van de medezeggenschap. Het gaat niet altijd  automatisch goed. We staan in deze checklist stil … Lees verder Stil staan bij het OR-secretariaat

Meer info >
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.