OR Informatie

Begin tijdig met de OR-verkiezingen

Vaak gaan de OR-verkiezingen niet door. Er zijn te weinig kandidaten. U loopt het risico dat de bestuurder de OR minder representatief vindt. Dat verzwakt uw positie aan de overlegtafel. Als er vacatures zijn dan moet u het OR-werk met te weinig mensen doen. De werkdruk neemt dan vaak toe. Zorg er daarom voor dat … Lees verder Begin tijdig met de OR-verkiezingen

Meer info >

Financiele informatie voor de OR

De ondernemingsraad heeft recht op informatie, want anders kunt u niet goed als OR functioneren. Soms moet u erom vragen, maar soms krijgt u het vanzelf. De bestuurder moet soms verplicht informatie uit eigen beweging geven. Informatie die daaronder valt is bijvoorbeeld de financiële informatie over de organisatie. Dit staat in artikel 31a uit de … Lees verder Financiele informatie voor de OR

Meer info >

Werkstress is de grootste beroepsziekte

Werkstress als reden voor verzuim is gestegen van zestien procent in 2015 naar inmiddels twintig procent van het totale verzuim. Zestien procent van de werknemers ervaart burn-outklachten. Dit leidt tot uitval, misère voor de werknemer en hoge kosten voor de werkgever. Werkstress is inmiddels beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op … Lees verder Werkstress is de grootste beroepsziekte

Meer info >

Het wordt met de WAB makkelijker om iemand te ontslaan

De ministerraad heeft onlangs besloten dat het Kabinet maatregelen (De Wet arbeidsmarkt in balans) neemt om werknemers makkelijker te kunnen ontslaan. De ministerraad vindt dat te veel mensen met een kort tijdelijk contract werken. Dat heeft tot gevolg dat zij onzeker zijn over hun financiën en bijvoorbeeld ook geen pensioen opbouwen. De plannen moeten meer … Lees verder Het wordt met de WAB makkelijker om iemand te ontslaan

Meer info >

Meer doen met duurzame inzetbaarheid

De Nederlandse arbeidsmarkt verandert continu. De vergrijzing van de beroepsbevolking zorgt ervoor dat iedereen langer moet doorwerken en dat werkgevers meer rekening moeten houden met minder aanwas van jong talent. Steeds meer organisaties besteden daarom aandacht aan duurzame inzetbaarheid van werknemers. De inzetbaarheid bevorderen houdt in dat werknemers zolang mogelijk inzetbaar blijven. Dat kan bijvoorbeeld … Lees verder Meer doen met duurzame inzetbaarheid

Meer info >

Inspectie SZW ontrafelt schijnconstructies

De afgelopen jaren zijn er door de Inspectie SZW 157 onderzoeken gedaan naar schijnconstructies. In 61 gevallen konden er overtredingen worden vastgesteld. De boete die gegeven is loopt in de miljoenen euro’s. In acht gevallen is het dossier overgedragen aan het Openbaar Ministerie voor nader strafrechtelijk onderzoek. Zo heeft de Inspectie SZW onwenselijke constructies ontrafeld … Lees verder Inspectie SZW ontrafelt schijnconstructies

Meer info >

SER richtbedragen scholing 2019

De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen voor 2019 vastgesteld. De bedragen zijn exclusief BTW. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op € 1025 per dagdeel per OR. Dat was in 2018 € 1000. De bedragen zijn exclusief btw. Het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving is € 175 … Lees verder SER richtbedragen scholing 2019

Meer info >

Beter samenwerken met de bestuurder

Soms krijgt een OR niets voor elkaar in de Overlegvergadering. OR en bestuurder maken elkaar verwijten, vergaderingen worden verschoven en de sfeer is slecht. De partijen realiseren zich dan niet dat OR en bestuurder elkaar nodig hebben in de medezeggenschap. Beide overlegpartners beïnvloeden het succes van het overleg. De basis die de Wet op de … Lees verder Beter samenwerken met de bestuurder

Meer info >

Rol medezeggenschap bij technologische ontwikkelingen

De SER informeert regelmatig medezeggenschapsorganen met zogenaamde handreikingen. Onlangs heeft de SER een handreiking uitgebracht om ondernemingsraden te informeren over de belangrijke rol van de medezeggenschap bij technologische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn van belang, omdat ze invloed hebben op allerlei verschillende aspecten binnen een organisatie. Ga daarom in gesprek met de bestuurder over de technologische … Lees verder Rol medezeggenschap bij technologische ontwikkelingen

Meer info >

Positief over wetswijziging pensioen en OR

Op 1 oktober 2016 vond de wetswijziging plaats om de OR meer bevoegdheden te geven op het gebied van pensioenen. De OR kreeg onder andere een uitbreiding van het instemmingsrecht bij wijziging of intrekking van de pensioenregeling. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil weten hoe de wijziging van de WOR betreffende het pensioen … Lees verder Positief over wetswijziging pensioen en OR

Meer info >
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.