OR Informatie

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De OR heeft op grond van artikel 27 uit de Wet op de ondernemingsraden instemmingsrecht bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van een regeling op het gebied van het ontslag- en het aannamebeleid. Ontslag is bovendien een onderwerp dat uw achterban bezig houdt. U kunt hier dan ook vragen over krijgen. U moet weten wat er zoal … Lees verder Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Meer info >

Verbeter uw achterbancommunicatie

Veel ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen willen graag communiceren met hun achterban. Het levert ze informatie op en het medezeggenschapsorgaan wordt representatiever. OR’en en PVT’s vinden het wel lastig om hun achterban te bereiken. Ze sturen een nieuwsbrief en ze krijgen bijna geen reactie van de lezers. Sta eens stil bij uw achterbancommunicatie en probeert u zich te verplaatsen in de … Lees verder Verbeter uw achterbancommunicatie

Meer info >

De eisen aan het basiscontract van de arbodienstverlener

Om de arbodienstverlening verder te versterken is de werkgever verplicht om een basiscontract met de arbodienstverlener af te sluiten. Hierin moeten zij schriftelijke afspraken maken over de invulling van de wettelijk vereiste ondersteuning. Alle nieuwe contracten na 1 juli 2017 moeten voldoen aan deze wettelijke eisen. Voor de bestaande contracten was er een overgangsperiode van een jaar. … Lees verder De eisen aan het basiscontract van de arbodienstverlener

Meer info >

Publicaties voor OR en PVT

Menig OR/PVT heeft grote behoefte aan informatie. Dat is ook logisch, want de meest uiteenlopende onderwerpen staan op de agenda. OR Academy publiceert in diverse bladen. U vindt hieronder de meest recente publicaties voor OR en PVT. De publicaties zijn meestal erg praktisch en geven verschillende handvatten voor OR en PVT. Veel leesplezier met de … Lees verder Publicaties voor OR en PVT

Meer info >

OR en ramadan

Dit jaar valt de Ramadan in mei en juni. De Ramadan begint op 16 mei en duurt tot 14 juni. De zon komt dan al vroeg op en hij gaat bovendien pas na tien uur ‘s avonds onder. Dat betekent dat uw vastende achterban pas laat in de avond mogen eten en drinken. Ze kunnen daardoor minder … Lees verder OR en ramadan

Meer info >

Werkgevers in de knel door privacywetgeving

Werkgevers komen in de knel door de beperkingen die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) oplegt voor de verwerking van (gezondheids)gegevens van medewerkers. Dat staat in een brief die VNO-NCW en MKB-Nederland onlangs naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Voorwaarden Beide ondernemingsorganisaties willen dat de wetgever nader aangeeft onder welke voorwaarden werkgevers mogen vragen naar de gezondheidssituatie van medewerkers. Nu … Lees verder Werkgevers in de knel door privacywetgeving

Meer info >

Bent u een proactieve ondernemingsraad?

Veel ondernemingsraden zien zichzelf het liefst als proactief. Wie proactief is, heeft vaak meer controle, voelt zich zelfverzekerder en krijgt meer invloed. Eigenlijk moet uw OR zo zijn als u  goed wilt functioneren. U wacht dan niet of de bestuurder met plannen komt, maar u neemt zelf initiatief. In de praktijk valt het vaak tegen. Een proactieve … Lees verder Bent u een proactieve ondernemingsraad?

Meer info >

Waar let de Inspectie SZW op bij werkdruk?

In elke arbeidsorganisatie bestaat de kans dat werknemers last krijgen van werkstress doordat de werkdruk te hoog wordt. De Inspectie SZW vindt dat werkgevers dit arbeidsrisico serieus moeten nemen. De Inspectie vindt dat er een systematische aanpak moet zijn om werkdruk tegen te gaan. Deze aanpak begint met het (laten) inventariseren van de werkdruk in het kader van de risico-inventarisatie … Lees verder Waar let de Inspectie SZW op bij werkdruk?

Meer info >

OR en beloningen

Makkelijker om over beloningen te praten OR en beloningen. Een lastig onderwerp. De OR praat niet graag over het salaris van de top in de organisatie. De Minister van Sociale Zaken wil daarom artikel 23 uit de WOR wijzigen. Deze wijziging heeft als doel om de bestuurder en de OR jaarlijks in gesprek te krijgen … Lees verder OR en beloningen

Meer info >

Op de OR-agenda in 2018

Er komt in een jaar altijd veel af op uw OR. U kunt natuurlijk niet alles voorzien, maar sommige dingen komen ieder jaar weer terug en wetswijzigingen kunt u aan zien komen. Als u goed voorbereid wilt zijn dan kunt u, door goed te plannen, gestructureerd aan de slag in 2018. We zetten de belangrijkste … Lees verder Op de OR-agenda in 2018

Meer info >
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.