OR Informatie

Beter samenwerken met de bestuurder

Soms krijgt een OR niets voor elkaar in de Overlegvergadering. OR en bestuurder maken elkaar verwijten, vergaderingen worden verschoven en de sfeer is slecht. De partijen realiseren zich dan niet dat OR en bestuurder elkaar nodig hebben in de medezeggenschap. Beide overlegpartners beïnvloeden het succes van het overleg. De basis die de Wet op de … Lees verder Beter samenwerken met de bestuurder

Meer info >

Rol medezeggenschap bij technologische ontwikkelingen

De SER informeert regelmatig medezeggenschapsorganen met zogenaamde handreikingen. Onlangs heeft de SER een handreiking uitgebracht om ondernemingsraden te informeren over de belangrijke rol van de medezeggenschap bij technologische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn van belang, omdat ze invloed hebben op allerlei verschillende aspecten binnen een organisatie. Ga daarom in gesprek met de bestuurder over de technologische … Lees verder Rol medezeggenschap bij technologische ontwikkelingen

Meer info >

Positief over wetswijziging pensioen en OR

Op 1 oktober 2016 vond de wetswijziging plaats om de OR meer bevoegdheden te geven op het gebied van pensioenen. De OR kreeg onder andere een uitbreiding van het instemmingsrecht bij wijziging of intrekking van de pensioenregeling. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil weten hoe de wijziging van de WOR betreffende het pensioen … Lees verder Positief over wetswijziging pensioen en OR

Meer info >

Bedrijven niet op de hoogte van nieuwe Arbowet

De nieuwe Arbowet is vorig jaar ingegaan. Vanaf 1 juli 2018 moesten de organisaties de verplichtingen hebben doorgevoerd. Toch was een meerderheid van de bedrijven in Nederland nog altijd niet goed op de hoogte van de wijzigingen van de Arbowet. De Arbowet krijgt onvoldoende prioriteit. Dit blijkt uit een onderzoek door het ministerie van SZW. … Lees verder Bedrijven niet op de hoogte van nieuwe Arbowet

Meer info >

OR en beloningen

Makkelijker om over beloningen te praten OR en beloningen. Een lastig onderwerp. De OR praat niet graag over het salaris van de top in de organisatie. De Minister van Sociale Zaken wil daarom artikel 23 uit de WOR wijzigen. Deze wijziging heeft als doel om de bestuurder en de OR jaarlijks in gesprek te krijgen … Lees verder OR en beloningen

Meer info >

Op de OR-agenda in 2018

Er komt in een jaar altijd veel af op uw OR. U kunt natuurlijk niet alles voorzien, maar sommige dingen komen ieder jaar weer terug en wetswijzigingen kunt u aan zien komen. Als u goed voorbereid wilt zijn dan kunt u, door goed te plannen, gestructureerd aan de slag in 2018. We zetten de belangrijkste … Lees verder Op de OR-agenda in 2018

Meer info >

Privacy & cookiestatement

Privacy & cookiestatement Dit privacystatement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door De Academy opleiding en advies bv in Nijmegen en haar onderdelen OR Academy, HRM Academy en Jouw Academy. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens. De Academy opleiding en … Lees verder Privacy & cookiestatement

Meer info >

Invloed op werktijden

Werktijden zijn erg belangrijk voor werknemers. Hun agenda wordt bepaald door de werktijden. Wanneer ben je thuis en hoe kun je werk en zorg combineren? De OR en PVT hebben invloed op werktijden. Zij hebben instemmingsrecht wat de vaststelling of wijziging van een arbeids- en rusttijdenregeling (artikel 27 WOR). Daar vallen ook roosters onder. Let op, … Lees verder Invloed op werktijden

Meer info >

Meer rechten voor de PVT

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de rechten van de PVT en personeelsvergadering over pensioen versterken. Het gaat dan niet om het advies- en instemmingsrecht. Het invoeren van een instemmingsrecht aangaande pensioen voor de PVT zou volgens Koolmees het ‘systeem van de WOR te vergaand verstoren’. Hij is bovendien bang dat het invoeren … Lees verder Meer rechten voor de PVT

Meer info >

Maak vertrouwenspersoon verplicht

Er wordt op veel werkvloeren gepest, gediscrimineerd en seksueel geïntimideerd. Waar moet u heen met een misstand op het werk? Veel werknemers weten het niet. Nog niet eens de helft van de Nederlandse bedrijven heeft een vertrouwenspersoon aangesteld, terwijl de vraag ernaar toeneemt door de #metoo-discussie. Niet wettelijk verplicht Een vertrouwenspersoon op het werk is van belang. Toch is het niet wettelijk … Lees verder Maak vertrouwenspersoon verplicht

Meer info >
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.