OR Informatie

Thuiswerken wordt een belangrijkere arbeidsvoorwaarde

Thuiswerken wordt een steeds belangrijkere arbeidsvoorwaarde. Werkgevers en werknemers maken steeds vaker afspraken over thuiswerken. Dat doen leidinggevenden met individuele medewerkers, maar ook bestuurders maken afspraken via de ondernemingsraad. Ook in de cao staan vaker passages over thuiswerken. Bij alle cao’s die dit jaar ingaan of al zijn ingegaan, is het percentage afspraken over thuiswerken … Lees verder Thuiswerken wordt een belangrijkere arbeidsvoorwaarde

Meer info >

OR en de energietransitie

In juni 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd. Dit akkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren. Er komen maatregelen die vrijwel alle bedrijven zal raken. Dit heeft gevolgen voor het energieverbruik, het wagenpark, het productieproces en … Lees verder OR en de energietransitie

Meer info >

SER zet zich in om OR te verjongen

Een ondernemingsraad moet zowel jonge als oude medewerkers vertegenwoordigen. Bij veel OR’en is de gemiddelde leeftijd van de OR-leden boven de 50 jaar. Ondernemingsraden willen graag verjongen, maar het is soms lastig om jongeren te interesseren voor het OR-werk. De SER ontwikkelde samen met jongeren een nieuwe publicatie met praktische adviezen waar elke organisatie zijn … Lees verder SER zet zich in om OR te verjongen

Meer info >

Een handreiking privacy voor de OR

Personeelsdossiers, registratie van ziekteverzuim, camera’s op de werkplek en toegangspassen zijn voorbeelden van persoonsgegevens die de werkgever verwerkt. Sommige van die verwerkingen kunnen heel ingrijpend zijn. Het is daarom belangrijk dat werkgevers rekening houden met de privacy van hun werknemers. Werkgevers en werknemers moeten hier meer over spreken. Ondernemingsraden spelen daarbij een cruciale rol. De … Lees verder Een handreiking privacy voor de OR

Meer info >

Het schrijven van adviezen

Het adviesrecht is een belangrijk recht van de OR. Het is geregeld in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. Iedere OR geeft op grond van dit artikel wel eens advies aan de bestuurder. Er ligt een voorgenomen besluit van de bestuurder en moet u advies over geven voordat het een definitief besluit kan … Lees verder Het schrijven van adviezen

Meer info >

Coronaprotocol en de RI&E

Veel branche-organisaties hebben een coronaprotocol ontwikkeld om bedrijven te helpen om te werken volgens de geldende maatregelen. Een goede en belangrijke stap om de werkplek veiliger te maken. Om te zorgen dat de inventarisatie en maatregelen ook juridisch goed geregeld zijn, is het nodig om dit op te nemen in de RI&E en/of arbocatalogus. Als … Lees verder Coronaprotocol en de RI&E

Meer info >

Stappenplan voor het oprichten van een ondernemingsraad

Wanneer uw organisatie gegroeid is tot meer dan 50 medewerkers dan verplicht de wet u tot het oprichten van een ondernemingsraad. De plicht tot het instellen van een ondernemingsraad (OR) ligt bij de ondernemer, maar de medewerkers kunnen ook het initiatief nemen. Zij krijgen soms steun van de vakbonden. De grootte van uw organisatie bepaalt … Lees verder Stappenplan voor het oprichten van een ondernemingsraad

Meer info >

Raad van State stuurt wetsvoorstel thuiswerken terug

Sinds corona denken veel werknemers misschien dat thuiswerken een recht is. Maar dat is niet zo. Het wetsvoorstel Werken waar je wilt, een aanpassing van de Wet flexibel werken, geeft de werknemer in beginsel het recht op thuiswerken om op die manier bij te dragen aan het  welzijn van de werknemer. Met het wetsvoorstel krijgen … Lees verder Raad van State stuurt wetsvoorstel thuiswerken terug

Meer info >

Gedrag voorspellen met de Roos van Leary

Bepaald gedrag roept een bepaalde reactie op. Dit laat zien dat de manier waarop mensen reageren in veel gevallen te voorspellen én te beïnvloeden is. Als  OR-lid is dat handig om te weten. Samen met andere psychologen heeft Timothy Leary een “interactiecirkel” ontwikkeld: de Roos van Leary. Dat is een handig hulpmiddel als de communicatie … Lees verder Gedrag voorspellen met de Roos van Leary

Meer info >

Praktische informatie over OR en ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is  per sector verschillend. In veel sectoren is het verzuim het afgelopen jaar  flink gestegen. De bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg was met een verzuim van 6,8% in het vierde kwartaal van 2020 het hoogst van alle bedrijfstakken. Dit kost een hoop geld, want de werkgever moet een zieke werknemer twee jaar doorbetalen. In … Lees verder Praktische informatie over OR en ziekteverzuim

Meer info >
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.