OR Informatie

Van PVT naar OR

Als uw organisatie boven de 50 werknemers uitkomt dan moet er een ondernemingsraad (OR) komen. Als er al een personeelsvertegenwoordiging (PVT) is dan verandert deze niet automatisch in een OR. De PVT kan niet tijdens zijn zittingsperiode de situatie wijzigen. Ook de bestuurder kan dat niet. Ook als bijvoorbeeld het aantal werknemers afneemt en onder … Lees verder Van PVT naar OR

Meer info >

Ziekteverzuim blijft stijgen bij MKB-bedrijven

Het ziekteverzuim blijft stijgen bij MKB-bedrijven. Bedrijven tot 200 werknemers zagen het gemiddelde ziekteverzuim oplopen van 3,4% in 2016 naar 3,5% in 2017, en 3,8% in de eerste vijf maanden van dit jaar. Een verklaring is de lange griepgolf van eind 2017 en begin 2018, maar er is meer aan de hand. Bij het langdurig … Lees verder Ziekteverzuim blijft stijgen bij MKB-bedrijven

Meer info >

Tips om sneller te lezen

Als OR-lid krijgt u vaak leeswerk. Soms zijn dat notulen, maar soms ook hele boekwerken. Uit onderzoek is gebleken dat de leessnelheid van een gemiddelde lezer zo’n 240 woorden per mi­nuut is. Dat zijn het aantal woorden dat de lezer heeft begrepen en onthouden. Een A-vier bestaat uit 400 tot 500 woorden. In dit tempo duurt … Lees verder Tips om sneller te lezen

Meer info >

Kabinet wil meer vrouwen in de top

De inspanningen van het Nederlandse bedrijfsleven om vrouwen naar hogere posities te laten doorstromen gaan het Kabinet niet snel genoeg. Het streven om 30% vrouwen in de top te hebben, wordt niet gehaald. Een groot deel van de bedrijven doet helemaal niets om werk te maken van een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in … Lees verder Kabinet wil meer vrouwen in de top

Meer info >

Zet de RI&E centraal

Aan de slag met de RI&E De risico-inventarisatie en –evaluatie voor gezond en veilig werk is een verplichting voor de werkgever. Veel werkgevers denken dat het een kostenpost is, terwijl het ook veel op kan leveren. Het Steunpunt RI&E stelt dat de (verplichte) RI&E organisaties weliswaar geld kost, maar dat elke geïnvesteerde euro in veiligheid en gezondheid … Lees verder Zet de RI&E centraal

Meer info >

Verbeter de PR van de OR

Veel ondernemingsraden hebben moeite om goed voor de dag te komen bij hun achterban. Een PR-strategie biedt dan uitkomst. Goede PR van de OR zorgt voor een goed imago. Als de ondernemingsraad positief in beeld komt bij de achterban dan zal de communicatie ook soepeler verlopen en zullen mensen meer voor de OR willen doen. … Lees verder Verbeter de PR van de OR

Meer info >

OR en werken bij hitte

In de zomer kan het erg warm zijn. Dat maakt het werk soms extra zwaar. De meest ideale temperatuur om te werken is 21,75 graden. Als het warmer wordt dan 25 graden dan kan de productiviteit al teruglopen. Werken bij hoge temperaturen kan zelfs gezondheidsklachten opleveren. Bij warmte kan uw concentratievermogen verminderen of kunt u hoofdpijn krijgen. Ernstiger wordt … Lees verder OR en werken bij hitte

Meer info >

Checklist adviesrecht OR

Het adviesrecht is waarschijnlijk het meest voorkomende recht voor ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen. Hier een algemene checklist adviesrecht voor het omgaan met een adviesaanvraag. De volgende elementen komen in een adviesaanvraag aan de orde: Zorg dat de adviesaanvraag van de bestuurder schriftelijk wordt ingediend bij de OR. Dat moet ook volgens de WOR (artikel 25) . … Lees verder Checklist adviesrecht OR

Meer info >

Checklist OR en pensioen

Werknemers staan er vaak niet bij stil, maar pensioen is een van de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat pensioen ook in de medezeggenschap een belangrijke plek in beslag zou moeten nemen. Door de Wet op Ondernemingsraden (WOR) goed te gebruiken kunt u behoorlijk wat invloed uitoefenen op het thema pensioen. Gebruik deze ‘checklist OR … Lees verder Checklist OR en pensioen

Meer info >

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De OR heeft op grond van artikel 27 uit de Wet op de ondernemingsraden instemmingsrecht bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van een regeling op het gebied van het ontslag- en het aannamebeleid. Ontslag is bovendien een onderwerp dat uw achterban bezig houdt. U kunt hier dan ook vragen over krijgen. U moet weten wat er zoal … Lees verder Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Meer info >
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.