Werkgever moet OR betrekken bij NOW 2.0

Het kabinet heeft op 20 mei 2020 bekend gemaakt dat de tweede NOW-subsidieregeling – onder aangepaste voorwaarden – tot en met september wordt verlengd. Werkgevers kunnen de subsidie vanaf 6 juli aanvragen. Dat betekent dat werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten tot 90% kunnen krijgen. Dit geldt voor werkgevers die door de coronacrisis meer dan 20% omzetverlies hebben geleden. Een aanvullende voorwaarde wordt de inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren aan bij– of omscholing te doen. De regeling en de toelichting zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Informeren medewerkers bij NOW 2.0

Uit de regeling blijkt dat de werkgever verplicht is de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) te informeren over de tegemoetkoming. Als er geen OR of PVT is ingesteld, informeert de werkgever de medewerkers. Daarmee laat de werkgever zien dat hij zich inspant voor behoud van werkgelegenheid en het doorbetalen van de lonen. Daarnaast kan de werkgever met zijn medewerkers bespreken welke andere maatregelen nodig zijn om deze periode te overbruggen. Als het goed is informeert de werkgever ook de OR, PVT of medewerkers over hoe de werknemers worden gestimuleerd deel te nemen aan bij- of omscholing.

Informatierecht van de OR

In de NOW 2.0 wordt niet verwezen naar de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Als een bestuurder niet aan zijn informatieplicht voldoet, dan kan de or wel gebruikmaken van zijn informatierecht uit de WOR. Het informatierecht is vastgelegd in artikel 31 WOR. Benoem specifiek welke informatie u van de bestuurder wilt hebben. Vraag er bij voorkeur om de informatie schriftelijk te ontvangen.

OR en bedrijfseconomisch ontslag

De NOW 2.0 regeling wijkt af van de eerste NOW-regeling. De extra korting op de subsidie van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt. Om misbruik van de NOW te voorkomen, zijn er aanvullende voorwaarden voor bedrijven die meer dan 20 mensen willen ontslaan. Dit is het geval wanneer de werkgever een melding als bedoeld in de Wet melding collectief ontslag (WMCO) moet doen én gedurende het subsidietijdvak voor twintig of meer werknemers per werkgebied van de WMCO ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt. In dat geval dient de werkgever met de vakbond of de OR overeenstemming te bereiken. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation worden gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan wordt het totale subsidiebedrag verminderd met vijf procent.

 

Bron: SER

Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.