OR en de energietransitie

In juni 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd. Dit akkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren. Er komen maatregelen die vrijwel alle bedrijven zal raken. Dit heeft gevolgen voor het energieverbruik, het wagenpark, het productieproces en de kantoorwerkplek. Door de energietransitie zullen banen verdwijnen, nieuwe banen komen en banen veranderen. Hetzelfde geldt voor organisaties. Organisaties staan voor investeringen. Wat is de rol van de ondernemingsraad daarbij?

De OR

De ondernemingsraad heeft een rol bij het beleid rondom werknemers. Denk daarbij aan de arbeidsomstandigheden, scholing, organisatieveranderingen, investeringen, van werk-naar-werk-afspraken, nieuwe taken en functies en het werving- en selectiebeleid.  Met behulp van het advies-, initiatief- en instemmingsrecht kunt u het beleid beïnvloeden. Tijdig overleg tussen bestuurder en uw OR vergroot de kans dat u invloed kunt uitoefenen op de wijze van invulling van de energietransitie en verduurzaming in uw organisatie en op de gevolgen daarvan voor uw organisatie en de mensen die er werken.

Een handreiking

De SER heeft een handreiking gemaakt hoe u als OR aan de slag kunt met de energietransitie in uw organisatie. Deze handreiking geeft de ondernemingsraad informatie en tips zodat hij die rol goed kan vervullen. Tijdig overleg tussen bestuurder en OR vergroot de kans op goed anticiperen op de energietransitie en de sociale gevolgen daarvan. Meer over de handreiking vindt u hier.

Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.