Op de OR-agenda in 2020

Er komt in een jaar altijd veel af op uw OR. U kunt natuurlijk niet alles voorzien, maar sommige dingen komen ieder jaar weer terug en nieuwe wetgeving kunt u aan zien komen. Als u goed voorbereid wilt zijn dan kunt u, door goed te plannen, gestructureerd aan de slag in 2020. We zetten de belangrijkste OR-gebeurtenissen en momenten van 2020 voor u op een rij in een handige OR-agenda. U kunt de onderwerpen zo op de agenda zetten voor het overleg met de bestuurder.

Het OR-jaarverslag maken

Als ondernemingsraad maakt u elk jaar een OR-jaarverslag. U bent verplicht om het jaarverslag te verspreiden onder uw achterban en uw bestuurder volgens artikel 14 WOR. Hoe het jaarverslag eruit komt te zien en wat u er allemaal in zet is niet geregeld. Het jaarverslag kan een PR-middel zijn naar uw achterban. Maak er daarom iets moois van. Veel OR’en maken een jaarverslag in de periode januari tot april. Lees hier tips voor een aantrekkelijk verslag.

De WAB

Vanaf 1 januari is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht. Dit heeft gevolgen voor het arbeidsrecht. Een reeks maatregelen moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers eerder een vast arbeidscontract aan te bieden. Tegelijk wordt het ontslagrecht versoepeld. De WAB kan gevolgen hebben voor het aanname- en ontslagbeleid. Meer over de WAB vindt u hier.

De WNRA

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zorgt ervoor dat vanaf 1 januari 2020 het private arbeidsrecht gaat gelden voor (de meeste) ambtenaren. De eenzijdige aanstelling komt te vervallen en het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de cao worden van toepassing. Meer informatie over de WNRA vindt u hier.

Twee keer het artikel 24-overleg

In artikel 24 van de Wet op de ondernemingsraden staat dat u minimaal twee keer per jaar de algemene gang van zaken in de organisatie met de bestuurder en een vertegenwoordiging van het toezichthoudend orgaan bespreekt. Het artikel 24 overleg is belangrijk als u proactief wilt reageren op de komende beleidsvoornemens van de bestuurder. Neem dit overleg op in de jaarplanning.

De werkkostenregeling

Vanaf 1 januari 2020 wordt de werkkostenregeling (WKR) verruimd. Dat betekent dat werkgevers tot € 2.000 meer aan onbelaste vergoedingen kunnen geven. De vrije ruimte wordt namelijk groter: van 1,2% naar 1,7% van de loonsom. Let op: dit geldt voor de eerste 400.000 van de loonsom. Zet deze verruiming van de WKR op de overlegagenda met de bestuurder. Doordat de bestuurder meer ruimte heeft om onbelaste vergoedingen te geven aan medewerkers, kan het zo zijn dat de secundaire arbeidsvoorwaarden verruimd worden. Weet u niet hoe u het aanpakt, volg dan de cursus OR en arbeidsvoorwaarden.

Scholingsdagen gebruiken

Ieder OR-lid heeft recht op 5 scholingsdagen per jaar. Ook dit jaar weer. Het is verstandig om scholing te plannen, omdat het anders erbij inschiet. Plan bijvoorbeeld een scholing net na de verkiezingen, voor het vaststellen van de begroting, voor het artikel 24-overleg en/of aan het einde van het jaar om de planning voor het nieuwe jaar te maken.

OR-verkiezigen

Veel gemeentelijke OR’en houden op 11 maart 2020 OR-verkiezingen. Dat vergt de nodige voorbereidingen de eerste 2,5 maand van dit jaar.

Financiële jaarrekening

Uw organisatie moet een keer per jaar de jaarrekening opstellen en deze deponeren bij de Kamer van Koophandel. Uw OR heeft informatierecht. U krijgt waarschijnlijk in de periode maart/april de jaarcijfers. De bestuurder moet zo spoedig mogelijk na vaststelling van de jaarrekening een exemplaar van de jaarrekening en het jaarverslag overdragen aan de OR. Het is dan slim om kennis op te doen om de cijfers te kunnen lezen en de juiste vragen te stellen.

Begroting

In het najaar wordt de begroting gemaakt. Zorg dat u hierbij tijdig betrokken bent, want dan is uw invloed het grootst.

Overleg over de beloningen

Directies van organisaties vanaf 100 werknemers moeten ook dit jaar verplicht jaarlijks de beloning van de bestuurders bespreken met de ondernemingsraad. Plan het overleg hierover, zodat u er zeker van bent dat het op de agenda komt.

De Risico-inventarisatie & Evaluatie op orde

Zoals u weet moet iedere organisatie een actuele Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) hebben. Bespreek als OR of PVT met de bestuurder jaarlijks de RI&E en het daarbij behorende plan van aanpak. Is het werk veiliger geworden of moet het plan van aanpak worden bijgesteld? Moet de RI&E opnieuw worden uitgevoerd?  U hebt instemmingsrecht.

Prinsjesdag

Ook dit jaar vindt op de derde dinsdag van september Prinsjesdag plaats. Het Kabinet presenteert de plannen voor het komende jaar. Ook wetswijzigingen worden aangekondigd op en vlak na Prinsjesdag. U weet dan welke onderwerpen er op de agenda met de bestuurder komen. Kijk hier als u meer over wetten wilt weten.

SER richtprijzen

De Sociaal Economische Raad maakt rond oktober/ november de richtbedragen voor de scholing van ondernemingsraadsleden en hun commissies bekend. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus in 2020 is voor de hele ondernemingsraad € 1.055 (exclusief btw) per dagdeel. U kunt de richtprijzen van de SER verwerken in een scholingsplan voor het nieuwe jaar. Zo denkt u bewust na over de scholingsbehoefte van uw OR.  

Er zijn natuurlijk nog veel meer zaken op de OR-agenda, maar die zijn bij iedere OR anders.

Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.