Overheid start campagne voor de RI&E

Elk jaar overlijden circa 4100 mensen door arbeidsongevallen of beroepsziekten.
Dit aantal moet omlaag. Het is daarom van groot belang dat werkgevers te allen
tijden inzicht hebben in de aanwezige risico’s op de werkvloer, zodat zij op basis
daarvan een gedegen arbobeleid kunnen vormgeven. De verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is van belang om inzicht te krijgen in de risico’s om er vervolgens een plan van aanpak te maken om het werk veiliger en gezonder te maken. De OR kan een belangrijke rol spelen. De OR heeft namelijk instemmingsrecht (artikel 27 lid 1d WOR).

Geen RI&E

Het steekt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dat minder dan de helft van alle bedrijven geen RI&E heeft. Van de bedrijven die voldoen aan de verplichting heeft volgens de Inspectie SZW slechts een klein deel alle belangrijkste risico’s
geïnventariseerd. Van de bedrijven die niet voldoen aan de RI&E-plicht is de helft niet op de hoogte van de wettelijke verplichting. De OR heeft een stimulerende taak om de arbeidsomstandigheden te verbeteren (artikel 28 WOR). De OR zou zich hier actief mee moeten bemoeien.

Aanpak

Het Ministerie van SZW wil met het RI&E-meerjarenplan 2020-2023 een flinke inspanning leveren om de naleving van de RI&E te verbeteren. De campagne wordt op dit moment voorbereid en moet starten in het tweede kwartaal van dit jaar bij de sectoren en branches waar de naleving het meeste achter blijft. Hierbij wordt gedacht aan horeca en financiële dienstverlening. Vervolgens moeten werkgevers die op de hoogte zijn van de RI&E-plicht ook in staat zijn op een goede manier te voldoen aan de verplichting. Om werkgevers te helpen geeft de overheid voorlichting en instrumenten om een RI&E te maken. Er komt een vernieuwde website van het Steunpunt RI&E. Daar staat een gebruiksvriendelijk instrument  op die is toegespitst op de belangrijkste risico’s. Verder voert de Inspectie SZW dit jaar een verdiepend onderzoek uit.

Meer controle

Parallel aan de campagne gaat de Inspectie SZW strenger controleren. Het toezicht richt zich op aanwezigheid en kwaliteit van de RI&E (inclusief plan van aanpak) binnen bedrijven. Door middel van tussentijdse evaluaties wordt gevolgd hoe het aantal bedrijven met een RI&E zich ontwikkelt. Indien uit een tussentijdse evaluatie van de aanpak in 2021 blijkt dat geen sprake van een substantiële verbetering, volgen er aanvullende maatregelen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.