Financiele informatie voor de OR

De ondernemingsraad heeft recht op informatie, want anders kunt u niet goed als OR functioneren. Soms moet u erom vragen, maar soms krijgt u het vanzelf. De bestuurder moet soms verplicht informatie uit eigen beweging geven. Informatie die daaronder valt is bijvoorbeeld de financiële informatie over de organisatie. Dit staat in artikel 31a uit de WOR. De begroting en het meerjarenplan horen hierbij. OR en bestuurder behandelen de verstrekte informatie tijdens de Overlegvergadering. De gegevens zijn ook handig om te bespreken tijdens het artikel 24 overleg. In dit overleg bespreken de bestuurder en ondernemingsraad de algemene gang van zaken. De bestuurder behandelt dan de voorgenomen besluiten. U kunt zich dan afvragen of er wel voldoende dekking voor is. Zijn die voorgenomen besluiten in de begroting opgenomen?

Twee keer

De bestuurder is verplicht de financiële informatie ten minste tweemaal per jaar aan de OR te geven. Hij kan dit schriftelijk doen, maar het mag ook mondeling. Dat is voor financiële informatie niet handig. Als de bestuurder de begroting en het meerjarenplan op schrift heeft staan, moet hij deze stukken ook aan de OR geven.  Kijk als OR niet alleen naar de cijfers, maar kijk ook goed naar de toelichting. Ga als OR de cijfers niet narekenen, maar stel de vragen over de beleidskeuzes en de gevolgen van die keuzes. Waarop is de begroting gebaseerd? Welke plannen heeft de bestuurder en is er voldoende financiële dekking?

Meer weten

Als u meer wilt weten over het lezen van financiële rapportages en weke vragen u daarbij kunt stellen, volg dan de cursus OR en financiën.

Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.