Instemmingsrecht (2)

Een instemmingsprocedure bestaat uit verschillende stappen:

 1. De ondernemer wil overgaan tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling uit artikel 27 van de WOR.
 2. De ondernemer stuurt het voorgenomen besluit (schriftelijk) aan de OR op. In het besluit staan de beweegredenen voor het voorgenomen besluit en de mogelijke gevolgen voor de werknemers uit de organisatie.
 3. De OR bekijkt het voorgenomen besluit. De OR kan advies inwinnen bij deskundigen om het besluit beter te kunnen beoordelen.
 4. De OR bespreekt minimaal één keer het voorgenomen besluit.
 5. Het is vaak nuttig de achterban te raadplegen. De OR geeft vervolgens wel/geen instemming. Zolang de OR geen instemming heeft gegeven, kan de ondernemer de regeling niet wijzigen of intrekken.
 6. Als er geen instemming van de OR is, kan de bestuurder zijn voorstel aanpassen en opnieuw voorleggen aan de OR of naar de kantonrechter gaan.
 7. Bij de rechtbank kunnen OR of ondernemer in beroep gaan.

Meer vragen en antwoorden vindt u in het praktische boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden‘. We hebben voor u overzichtelijk de stappen van de instemmingsprocedure op een rij gezet. Klik hier voor een stappenplan.

Uw OR heeft instemmingsrecht. Dit is een sterk recht bij onderwerpen die te maken hebben met belangrijke veranderingen van de arbeidsvoorwaarden en veranderingen van de arbeidsomstandigheden. Ze hebben betrekking op regelingen of systemen en ze staan opgesomd in artikel 27.1 van de WOR. Dat zijn:

–          regeling voor pensioen, winstdeling of een spaarregeling

–          regelingen voor werktijden, vakantie, arbeidsomstandigheden, personeelsopleidingen

–          beloning- of functioneringssysteem

–          regels voor veiligheid en gezondheid van werknemers

–          het aanstellen, bevorderen of ontslaan van medewerkers

–          de registratie van, omgang met en bescherming van persoonsgegevens

–          personeelsbeoordeling

–          regels omtrent klachtenbehandeling

–          personeelsvolg- of registratiesystemen

–          regelingen voor ziekteverzuim.

Meer vragen en antwoorden vindt u in het praktische boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden‘. Als u meer wilt weten over het instemmingsrecht, volg dan de Basiscursus (W)OR van OR Academy.

Load More

Beloftes

Onze beloftes

 • goede prijs
 • vooraf persoonlijke intake
 • kleine groepen
 • niet goed geld terug!
 • een half jaar gratis nazorg
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.