Meer doen met duurzame inzetbaarheid

De Nederlandse arbeidsmarkt verandert continu. De vergrijzing van de beroepsbevolking zorgt ervoor dat iedereen langer moet doorwerken en dat werkgevers meer rekening moeten houden met minder aanwas van jong talent. Steeds meer organisaties besteden daarom aandacht aan duurzame inzetbaarheid van werknemers. De inzetbaarheid bevorderen houdt in dat werknemers zolang mogelijk inzetbaar blijven. Dat kan bijvoorbeeld door werknemers bij te scholen en het werk gezonder te maken. Duurzame inzetbaarheid is ook voor de ondernemingsraad en zijn achterban een belangrijk onderwerp. Hoe gaat uw OR of PVT hiermee aan de slag?

 1. Zorg dat u op de hoogte bent van de actuele ontwikkelingen in uw organisatie. Vraag personeelsgegevens op bij P&O. Als u een overzicht ontvangt van de initiatieven die gericht zijn op een constante ontwikkeling van de werknemers, kunt u zich hier een mening over vormen.
 2. De OR of PVT kan het onderwerp op de agenda met de bestuurder zetten of hier vragen over stellen. De kunst is om het onderwerp op de agenda te houden. Zorg ervoor dat u het onderwerp bespreekt als de begroting op de agenda staat. U kunt dan meteen de koppeling maken met de financiering van duurzame inzetbaarheid.
 3. U kunt ook een initiatiefvoorstel maken om meer te doen aan duurzame inzetbaarheid. De OR heeft hier meer mogelijkheden voor dan een PVT.
 4. De OR kan binnen een organisatie op verschillende manieren invloed uitoefenen op beleid gericht op duurzame inzetbaarheid. De OR en PVT kunnen daarbij gebruikmaken van het instemmingsrecht bij arbo, ziekteverzuim en re-integratie. De OR kan ook kijken naar de regeling voor de personeelsopleiding.
 5. Gebruik het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) om te vragen naar de inzetbaarheid van het personeel. De OR heeft instemmingsrecht en kan hierop aandringen als er een MTO wordt gehouden.
 6. Stimuleer dat  duurzame inzetbaarheid ook wordt meegenomen in de beoordelings- en functioneringsgesprekken. En dan niet alleen bij de oudere werknemers. Het is voor iedere werknemer van belang.
 7. U kunt een rol spelen in het op de agenda zetten van gezondheid. Haal informatie op bij de achterban. Welke ideeën hebben werknemers zelf over gezond werken en welke problemen ervaren zij in hun dagelijks werk? De ideeën bespreekt u vervolgens met de bestuurder.
Meer weten

Als u meer over dit onderwerp wilt weten dan kunt u ons actualiteitencollege hierover volgen. U krijgt in een halve dag informatie en praktische tips van onze specialist.

Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

 • goede prijs
 • vooraf persoonlijke intake
 • kleine groepen
 • niet goed geld terug!
 • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.