Steeds meer digitale controle op de werkvloer

Door corona neemt het belang van digitale monitoring binnen veel organisaties snel toe. Veel werknemers werken thuis met hun PC. Zij hebben sinds maart vooral contact met hun leidinggevende via digitale middelen. Digitale technieken spelen bovendien een steeds grotere rol in het personeelsbeleid van organisaties. Er zijn tools waarbij werknemers van minuut tot minuut in de gaten worden gehouden door geautomatiseerde systemen. Gezichtsanalyses worden gebruikt bij videosollicitaties en er zijn apps om de gezondheid te meten. Dit blijkt uit het onderzoek van het Rathenau Instituut naar digitale controle op de werkvloer en hun invloed op de kwaliteit van het werk.

Grenzen stellen

Het onderzoek laat zien dat de meeste digitale middelen in beginsel een nobel doel hebben. Ze willen niet meteen digitale controle, maar beslissingen ondersteunen en de kwaliteit van het werk verbeteren. Maar ondertussen veranderen ze ook de arbeidsverhoudingen.  Ze kunnen leiden tot een beperkt beeld van wat waardevol werk is. Het Rathenau Instituut vindt dat sociale partners en de overheid het gesprek moeten aangaan om grenzen te stellen aan de inzet van digitale technologie in de werkrelatie moet zijn.

Nadelen

De digitale hulpmiddelen gaan, aldus het Rathenau Instituut voorbij aan de waarde van sociaal contact tussen collega’s. Het onderzoeksrapport laat verder zien dat ze de privacy van werkenden kunnen schaden, tot discriminatie kunnen leiden bij werving- en selectieprocessen en kunnen bijdragen aan een toenemende werkdruk. De organisatie moet de digitale instrumenten goed inbedden en maatregelen nemen tegen misbruik. Als dat niet gebeurt dan ligt volgens de onderzoekers discriminatie van groepen, uitsluiting en verstoring van de verhoudingen tussen collega’s op de loer.

De OR

Voor de OR zaak om goed op te letten of digitale monitoring wordt toegepast? Is dit sinds de coronacrisis veranderd? Wat zijn de gevolgen voor het personeelsbeleid? Zo ja, dan heeft u misschien instemmingsrecht op grond van privacybescherming (Artikel 27 eerste lid K) of personeelscontrolesystemen (Artikel 27 eerste lid L). Ook is het van belang dat monitoring en controle van werknemers niet resulteert in extra werkdruk en stress. Dit komt de veiligheid en gezondheid van werknemers niet ten goede. Als de bestuurder van plan is om dergelijke systemen te gaan gebruiken, heeft u als OR dus de taak om de gevolgen voor werknemers in kaart te brengen. U kunt informatie over privacy vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er een risico is op meer werkdruk en stress voor werknemers, dan hoort het nieuwe beleid ook onderdeel te worden van de RI&E. Hier heeft de OR ook instemmingsrecht over.

Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.