OR Informatie

Categorie: OR informatie

Gemeentelijke OR-verkiezingen

Aan de slag met de nieuwe OR! In de week van 11 maart 2020 zijn de gemeentelijke OR-verkiezingen. Bij veel gemeenten wordt dan een nieuwe OR gekozen. Er komt dan veel op de net gekozen OR-leden af. Om snel inzetbaar te zijn is het van belang om uw rechten te kennen. U moet weten wanneer u … Lees verder Gemeentelijke OR-verkiezingen

Meer info >

Geef uw OR-jaarverslag een rapportcijfer

Binnenkort moet uw ondernemingsraad weer een OR-jaarverslag schrijven. Veel OR’en pakken het verslag van vorig jaar erbij en maken daar dan een variant op. U kunt ook eens kritisch kijken. Was het laatste jaarverslag wel aantrekkelijk en interessant genoeg? Hebben we de lezers wel bereikt? Met behulp van tien punten kunt u het OR-jaarverslag beoordelen … Lees verder Geef uw OR-jaarverslag een rapportcijfer

Meer info >

Het informatierecht van de OR

Goede informatie is voor de OR van levensbelang. Zonder voldoende informatie kan de ondernemingsraad zijn werk niet doen. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is daarom het informatierecht van de OR geregeld. In artikel 31 van de WOR staat welke gegevens de bestuurder aan de OR moet verstrekken, gevraagd èn ongevraagd. Dit is het … Lees verder Het informatierecht van de OR

Meer info >

Samenwerken met de bestuurder

Samenwerken met de bestuurder is soms lastig. De OR krijgt niets voor elkaar in de overlegvergadering. OR en bestuurder maken elkaar verwijten, vergaderingen worden verschoven en de sfeer is slecht. De partijen realiseren zich dan niet dat OR en bestuurder elkaar nodig hebben in de medezeggenschap. Beide overlegpartners beïnvloeden het succes van het overleg. De … Lees verder Samenwerken met de bestuurder

Meer info >

Effectief netwerken

Netwerken is een belangrijke vaardigheid. Kennis van netwerktechnieken kan uw OR helpen om zoveel mogelijk doelen te realiseren. Toch doen maar weinig ondernemingsraden dit. Ze zijn zich er niet bewust van of zien de voordelen niet. Netwerken staat in nauwe relatie met lobbyen. Bij netwerken gaat het om het opbouwen en onderhouden van relaties in het voordeel van … Lees verder Effectief netwerken

Meer info >

Meer jongeren in de OR

Medezeggenschapsorganen vergrijzen. De gemiddelde leeftijd van een OR-lid is al gauw 50 jaar. Dat blijkt telkens weer uit allerlei onderzoeken. De ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging wordt daardoor steeds minder representatief en de invalshoek van waaruit de OR of PVT denkt kan steeds eenzijdiger worden. Waarom laten jongeren het afweten? En hoe krijgen we de twintigers en … Lees verder Meer jongeren in de OR

Meer info >

Herken de signalen voor de komende reorganisatie

Reorganisaties hebben soms grote gevolgen voor uw achterban. Werknemers verliezen hun baan of onderdelen worden afgestoten. De gevolgen voor een reorganisatie kunnen meevallen als er snel wordt gereageerd. De OR kan invloed uitoefenen op de reorganisatie. De OR heeft adviesrecht bij belangrijke wijzigingen in de organisatie en kan onderwerpen op de agenda zetten. Een reorganisatie … Lees verder Herken de signalen voor de komende reorganisatie

Meer info >

SER richtbedragen scholing 2020

De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen (maatwerk en een open inschrijvingscursus) voor 2020 vastgesteld. Een maatwerkcursus is een algemeen vormende cursus van één of enkele dagen voor de gehele OR. Een open inschrijvingscursus is een cursus met een vast programma, waar een OR-lid individueel aan kan deelnemen.  Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de … Lees verder SER richtbedragen scholing 2020

Meer info >

Schokkende cijfers over bedrijfsongevallen

Maar liefst 1 op de 4 werknemers in een risicovol beroep is wel eens het slachtoffer geweest van een bedrijfsongeval. Dit blijkt uit onderzoek van vakbond het CNV. Ongeveer 2 miljoen Nederlanders  werken in gevaarlijke beroepen. Dat zijn dus zo’n 500.000 werknemers! 36% van alle werknemers stelt dat er steeds meer onveilige situaties op de … Lees verder Schokkende cijfers over bedrijfsongevallen

Meer info >

Overtuigen met goede argumenten

Als ondernemingsraad, clientenraad of personeelsvertegenwoordiging zit u regelmatig aan tafel met de bestuurder. Als u resultaten wilt boeken dan moet u goede argumenteren gebruiken om de bestuurder te overtuigen. Dat valt niet altijd mee. Het is van belang inzicht te hebben in de manier waarop u uw standpunten en argumenten voor de bestuurder duidelijk kunt … Lees verder Overtuigen met goede argumenten

Meer info >
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg