OR Informatie

Categorie: Cliëntenraden

Terugdringen van gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen zorgen voor veel beroepsziekten en zo’n 3.000 doden per jaar. In 2020 verscheen het rapport “Stof tot nadenken”. Hierin staan aanbevelingen die voor een betere preventie voor het werken met gevaarlijke stoffen moet zorgen.  Ook moeten de procedures verbeteren en moet er meer erkenning komen van mensen die ziek worden als ze met … Lees verder Terugdringen van gevaarlijke stoffen

Meer info >

De Cliëntenraad en de versoepelingen in de zorg

Er zijn steeds minder besmettingen met corona. De overheid komt daarom met meer versoepelingen. Mensen die zorg ontvangen profiteren hiervan. Er mogen bijvoorbeeld steeds meer mensen op bezoek komen en er worden weer groepsactiviteiten georganiseerd. Op minder plekken zullen mondkapjes verplicht zijn. Ook de cliëntenraden krijgen te maken met deze versoepelingen. Het onderwerp staat op … Lees verder De Cliëntenraad en de versoepelingen in de zorg

Meer info >

Betere zorg mogelijk door een PGO

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of een website. In een PGO kan iemand zelf zijn gezondheidsgegevens verzamelen. Bijvoorbeeld informatie over wat je eet, hoeveel je sport of hoe je slaapt. Zo staan alle gezondheidsgegevens veilig op één plek. Steeds meer huisartsen, ggz-instellingen en ziekenhuizen kunnen veilig met PGO’s verbinden. Daardoor kan je de medische gegevens die in … Lees verder Betere zorg mogelijk door een PGO

Meer info >

Weinig zaken voor de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. Deze commissie treedt op bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorginstellingen over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Uit het jaarverslag 2020 van de commissie blijkt dat nog maar weinig meningsverschillen bij de commissie terecht zijn … Lees verder Weinig zaken voor de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Meer info >

Geen initiatiefrecht, wel initiatieven nemen

De PVT heeft geen initiatiefrecht zoals de OR dat wel heeft. Toch is dat geen reden om geen initiatieven te nemen. Denk in mogelijkheden en ga aan de slag. Probeer eens goed te kijken wat er op de werkvloer leeft en ga daarover met de bestuurder in gesprek. U kunt tijdens de Overlegvergadering wel vragenstellen … Lees verder Geen initiatiefrecht, wel initiatieven nemen

Meer info >

Ingrijpende voorstellen voor de arbeidsmarkt

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben een sociaal akkoord bereikt. Dit kan een drastisch ingreep betekenen in de huidige arbeidsmarkt. De SER heeft dit onlangs gepresenteerd. Werkgevers en de vakbonden volgen grotendeels het rapport van de commissie-Borstlap. Opvallend is dat de Vereniging Zelfstandigen Nederland niet betrokken was bij het sociaal akkoord. Het akkoord heeft grote gevolgen voor … Lees verder Ingrijpende voorstellen voor de arbeidsmarkt

Meer info >

Actualiseer de RI&E

Door corona is het werk voor veel bedrijven drastisch veranderd. Hoe geeft de bestuurder de nieuwe manieren van werken vorm in de organisatie? En hoe zorgt hij dat de organisatie voorbereid is op gezondheidsrisico’s? De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) geeft u inzicht in de risico’s van onder andere thuiswerken, virussen en werkdruk in de werkomgeving. … Lees verder Actualiseer de RI&E

Meer info >

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid

Veel werknemers ervaren de ‘druk om altijd maar bereikbaar te zijn’. Er is een continue stroom van informatie via smartphone, tablet en pc. Dat geeft een gevoel van voortdurende bereikbaarheid. Het kan leiden tot stress- of burn-outklachten. PvdA-kamerlid Van Dijk heeft een wetsvoorstel gemaakt die dat probleem moet aanpakken. Wettelijk wordt dan vastgelegd dat werknemers … Lees verder Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid

Meer info >

Werkgevers versoberen arbeidsvoorwaarden tijdens coronacrisis

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden. Maar liefst twee op de vijf werkgevers versoberden tijdens corona de arbeidsvoorwaarden van werknemers. Eén op de zes verplichtte zijn personeel vakantiedagen op te nemen wegens gebrek aan werk. Eén op de drie staakte de onbelaste vaste reiskostenvergoeding aan werknemers, al had het kabinet laten weten dat … Lees verder Werkgevers versoberen arbeidsvoorwaarden tijdens coronacrisis

Meer info >

Thuiswerken wordt een belangrijkere arbeidsvoorwaarde

Thuiswerken wordt een steeds belangrijkere arbeidsvoorwaarde. Werkgevers en werknemers maken steeds vaker afspraken over thuiswerken. Dat doen leidinggevenden met individuele medewerkers, maar ook bestuurders maken afspraken via de ondernemingsraad. Ook in de cao staan vaker passages over thuiswerken. Bij alle cao’s die dit jaar ingaan of al zijn ingegaan, is het percentage afspraken over thuiswerken … Lees verder Thuiswerken wordt een belangrijkere arbeidsvoorwaarde

Meer info >
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg