OR Informatie

Categorie: Cliëntenraden

Versterking positie klokkenluiders gewenst

Klokkenluiders worden beschermd door de Wet Huis voor klokkenluiders. Deze is op 1 juli 2016 in werking getreden. Doel van de wet is de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties te verbeteren door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden beter te beschermen. De wet voorziet in de oprichting van het … Lees verder Versterking positie klokkenluiders gewenst

Meer info >

OR en de bedrijfshulpverlening (BHV)

Ieder jaar overlijden er in Nederland zo’n 50 tot 70 werknemers als gevolg van een ongeval op hun werk. Daarnaast krijgen duizenden werknemers te maken met andere, maar soms toch zeer ingrijpende ongevallen. Dit kan van alles zijn zoals kleine en grote branden, ongelukken met gevaarlijke machines, blikseminslag, aanraking met giftige stoffen of een aanrijding. … Lees verder OR en de bedrijfshulpverlening (BHV)

Meer info >

Kosteloos een ontwikkeladvies volgen

Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen per 1 augustus 2020 kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de mogelijkheden die er voor hen zijn op de huidige arbeidsmarkt. De OR kan de bestuurder vragen om werknemers te wijzen op deze mogelijkheid. Zicht op mogelijkheden De loopbaanadviseur kan werknemers helpen … Lees verder Kosteloos een ontwikkeladvies volgen

Meer info >

Verschillen tussen een PVT en een OR

De personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de ondernemingsraad (OR) verschillen van elkaar. Ze zijn allebei medezeggenschapsorganen en overleggen met de bestuurder, maar de bevoegdheden verschillen. In artikel 35c van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat welke bevoegdheden de PVT heeft. Dat zijn er minder dan een OR. We zetten de verschillen naast elkaar: Een PVT is … Lees verder Verschillen tussen een PVT en een OR

Meer info >

Een Model medezeggenschapsregeling

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is op 1 juli 2020 ingegaan. Dat heeft grote gevolgen voor cliëntenraden. Cliëntenraden en zorginstellingen moeten nieuwe afspraken maken over de inrichting van de medezeggenschap in de organisatie. Zij kunnen hierbij gebruikmaken van een handig model. Verschillende organisaties uit de zorg hebben een model medezeggenschapsregeling gemaakt. In … Lees verder Een Model medezeggenschapsregeling

Meer info >

SER komt met verkenning zorg voor de toekomst

De SER komt met de verkenning Zorg voor de toekomst. Het adviesorgaan trekt 4 hoofdconclusies in deze verkenning. De eerste is dat mensen in de zorg werken met passie voor hun vak, maar vaak te maken hebben met weinig autonomie, hoge werkdruk, veel regels en weinig waardering. Dat leidt tot weinig tijd voor patiënten, inefficiënt … Lees verder SER komt met verkenning zorg voor de toekomst

Meer info >

Mogelijk versobering van arbeidsvoorwaarden

De coronacrisis zorgt ervoor dat steeds meer bedrijven in de problemen komen. Nu is er nog de NOW-regeling waar veel bedrijven gebruik van maken. Waarschijnlijk wordt deze regeling niet meer verlengd. MKB-Nederland, VNO-NCW en werkgeversvereniging AWVN voorzien daarom een flinke versobering van de arbeidsvoorwaarden. Bedrijven zullen loonoffers vragen van hun werknemers. De bestaande cao-afspraken worden … Lees verder Mogelijk versobering van arbeidsvoorwaarden

Meer info >

Racisme en de rol van de OR

De kranten staan vol van oproepen en demonstraties tegen racisme. Ook bij veel organisaties wordt nu kritisch gekeken of er sprake is van racisme en discriminatie op de werkvloer. De vraag is natuurlijk of ook de ondernemingsraad aan de slag moet met dit onderwerp. Als we de Wet op de ondernemingsraden inkijken dan wordt duidelijk … Lees verder Racisme en de rol van de OR

Meer info >

Beoordeel het overleg met de bestuurder

Het overleg met de bestuurder is het belangrijkste moment van de cliëntenraad. Je kunt dan afspraken maken met de bestuurder. Sommige cliëntenraden bereiken heel veel, terwijl anderen weinig invloed hebben. Neem eens per jaar de tijd om het overleg te evalueren. Hoe gaat het? Wat kan er beter? Gebruik deze checklist om het overleg met … Lees verder Beoordeel het overleg met de bestuurder

Meer info >

De clientenraad en de coronacrisis

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor cliënten en de instellingen. Deze crisistijd is bijzonder. Afdelingen van ziekenhuizen en verpleeghuizen zijn afgesloten. Bezoekregelingen en de roosters van de dagbesteding zijn veranderd en er zijn veel vragen bij cliënten en het personeel over de veiligheid en gezondheid. Wat betekent deze situatie voor de cliëntenraad? Hoe kunt u … Lees verder De clientenraad en de coronacrisis

Meer info >
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg