OR Informatie

Categorie: Cliëntenraden

Steeds meer mogelijkheden voor vroegpensioen

Eerder stoppen met werken, daar dromen veel mensen van. De overheid heeft dit de afgelopen jaren tegengegaan. Werknemers moeten langer doorwerken om het pensioensysteem betaalbaar te houden. Om te zorgen dat werknemers dat ook echt doen, is de AOW in 2012 verhoogd van 65 naar 67 jaar. Ook besloot het kabinet het vroegpensioen te beboeten. … Lees verder Steeds meer mogelijkheden voor vroegpensioen

Meer info >

Werknemers willen niet meer volledig terug naar kantoor

Ongeveer de helft van de beroepsbevolking werkte tijdens de coronacrisis thuis. Nu gaan steeds meer kantoren open. Niet alle werknemers willen weer terug naar hun oude werkplek. Dat blijkt uit een peiling van vakbond FNV. Slechts 10% van de werknemers wil weer fulltime naar kantoor. Maar liefst 70% wil het liefst hybride werken. Dat betekent … Lees verder Werknemers willen niet meer volledig terug naar kantoor

Meer info >

Stil staan bij het OR-secretariaat

Als de ondernemingsraad aan een nieuwe zittingstermijn begint, zal er al snel worden overgegaan tot het kiezen van de voorzitter en het benoemen van een secretaris. De ondernemingsraad heeft immers een secretariaat nodig. Een goed secretariaat is namelijk de smeerolie van de medezeggenschap. Het gaat niet altijd  automatisch goed. We staan in deze checklist stil … Lees verder Stil staan bij het OR-secretariaat

Meer info >

Terugdringen van gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen zorgen voor veel beroepsziekten en zo’n 3.000 doden per jaar. In 2020 verscheen het rapport “Stof tot nadenken”. Hierin staan aanbevelingen die voor een betere preventie voor het werken met gevaarlijke stoffen moet zorgen.  Ook moeten de procedures verbeteren en moet er meer erkenning komen van mensen die ziek worden als ze met … Lees verder Terugdringen van gevaarlijke stoffen

Meer info >

De Cliëntenraad en de versoepelingen in de zorg

Er zijn steeds minder besmettingen met corona. De overheid komt daarom met meer versoepelingen. Mensen die zorg ontvangen profiteren hiervan. Er mogen bijvoorbeeld steeds meer mensen op bezoek komen en er worden weer groepsactiviteiten georganiseerd. Op minder plekken zullen mondkapjes verplicht zijn. Ook de cliëntenraden krijgen te maken met deze versoepelingen. Het onderwerp staat op … Lees verder De Cliëntenraad en de versoepelingen in de zorg

Meer info >

Betere zorg mogelijk door een PGO

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of een website. In een PGO kan iemand zelf zijn gezondheidsgegevens verzamelen. Bijvoorbeeld informatie over wat je eet, hoeveel je sport of hoe je slaapt. Zo staan alle gezondheidsgegevens veilig op één plek. Steeds meer huisartsen, ggz-instellingen en ziekenhuizen kunnen veilig met PGO’s verbinden. Daardoor kan je de medische gegevens die in … Lees verder Betere zorg mogelijk door een PGO

Meer info >

Weinig zaken voor de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. Deze commissie treedt op bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorginstellingen over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Uit het jaarverslag 2020 van de commissie blijkt dat nog maar weinig meningsverschillen bij de commissie terecht zijn … Lees verder Weinig zaken voor de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Meer info >

Geen initiatiefrecht, wel initiatieven nemen

De PVT heeft geen initiatiefrecht zoals de OR dat wel heeft. Toch is dat geen reden om geen initiatieven te nemen. Denk in mogelijkheden en ga aan de slag. Probeer eens goed te kijken wat er op de werkvloer leeft en ga daarover met de bestuurder in gesprek. U kunt tijdens de Overlegvergadering wel vragenstellen … Lees verder Geen initiatiefrecht, wel initiatieven nemen

Meer info >

Ingrijpende voorstellen voor de arbeidsmarkt

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben een sociaal akkoord bereikt. Dit kan een drastisch ingreep betekenen in de huidige arbeidsmarkt. De SER heeft dit onlangs gepresenteerd. Werkgevers en de vakbonden volgen grotendeels het rapport van de commissie-Borstlap. Opvallend is dat de Vereniging Zelfstandigen Nederland niet betrokken was bij het sociaal akkoord. Het akkoord heeft grote gevolgen voor … Lees verder Ingrijpende voorstellen voor de arbeidsmarkt

Meer info >

Actualiseer de RI&E

Door corona is het werk voor veel bedrijven drastisch veranderd. Hoe geeft de bestuurder de nieuwe manieren van werken vorm in de organisatie? En hoe zorgt hij dat de organisatie voorbereid is op gezondheidsrisico’s? De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) geeft u inzicht in de risico’s van onder andere thuiswerken, virussen en werkdruk in de werkomgeving. … Lees verder Actualiseer de RI&E

Meer info >
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg