Betere toegang tot de gemeentelijke zorg

Gemeenten zijn inmiddels vijf jaar verantwoordelijk voor veel taken op het gebied van ondersteuning en zorg aan hun inwoners. De gemeenten moeten dit doen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet. Het verloopt nog niet altijd goed. De toegang tot de gemeentelijke zorg en ondersteuning kan namelijk op veel punten verbeterd  worden. Om met verbeteringen aan de slag te gaan wordt een landelijk leer- en ontwikkeltraject gestart. Hoe zorgen de gemeenten ervoor dat de ondersteuning goed aansluit bij hun inwoners met ondersteuningsvragen?

Met cliënten

Gemeenten zetten hun huidige situatie op papier. Zij kunnen dit het beste samen met lokale partners, cliëntvertegenwoordigers en inwoners doen. Komend najaar start het verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang Sociaal Domein’ met een eerste groep gemeenten. Er moet een projectgroep komen waarin ook lokale cliëntorganisatie(s) of ervaringsdeskundige inwoners een plaats krijgen. U kunt met uw inbreng de gemeente helpen met het ontdekken van verbeterpunten. Het resultaat moet zijn een merkbaar verbeterde toegang, waarin gemeenten, cliënten en maatschappelijke partners meer samenwerken.

Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.