Bespreken van de algemene gang van zaken

Op basis van artikel 24 van de WOR is de bestuurder verplicht minstens twee keer per jaar de algemene gang van zaken te bespreken met de OR. De PVT bespreekt één keer per jaar de algemene gang van zaken. De meest uiteenlopende onderwerpen kunnen tijdens dit overleg aan de orde komen. De OR of PVT kan onbevangen naar het overleg toegaan en luisteren wat de bestuurder te vertellen heeft en welke voorgenomen besluiten er de komende periode komen. Om meer grip op dit overleg te hebben kunt u zelf het initiatief nemen. Bespreek in de OR welke onderwerpen u op de agenda wilt hebben. Deze checklist geeft u houvast bij de keuze van onderwerpen die u kunt inbrengen tijdens dit overleg.

Trends/verwachtingen

–– trends in de sector/branche
–– nieuwe kansen/bedreigingen, samenhangend met trends/verwachtingen
–– de sterktes/zwaktes van de organisatie
–– (strategische) conclusies na het voorgaande.

Organisatorische verwachtingen

–– organisatieschema en functie-indeling
–– verwachtingen van de personeelsontwikkeling
–– aanwezigheid van stafdiensten en/of externe adviseurs
–– veranderingen in de juridische structuur en organigram
–– veranderingen in bestuurssamenstelling en bevoegdheden
–– andere directiestructuur.

Financiële verwachtingen

–– verwachtingen van de omzet
–– balansanalyse: solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit
–– kredietruimte de komende periode
–– investeringsplannen.

Verwachtingen sociaal beleid

–– ontwikkelingen personeelsbestand
–– rechtspositieregeling of arbeidsvoorwaarden
–– verandering in functiewaarderings- of beloningssysteem
–– aanpassingen in werktijd- of vakantieregeling
–– pensioenverzekering, winstdelings- of spaarregeling
–– verandering in het personeelsbeoordelingssysteem
–– verandering in de verwerking van persoonsgegevens.
–– loopbaanontwikkeling en promotiebeleid
–– arbeidsomstandigheden
–– ziekteverzuimbeleid.

Ontwikkelingen in de markt

–– economische perspectieven
–– marktaandeel in de regio
–– toekomstverwachtingen en plannen
–– nieuwe ontwikkelingen in diensten/producten.

Een meer maatschappelijke functie

–– verschaffing arbeidsplaatsen/werkloosheid in de regio
–– belasting van het milieu.

Als u meer invloed op het Artikel 24-overleg wilt dan kunt u meer lezen in het artikel op onze website. U kunt ook de training Effectief beinvloeden volgen. Daarin komt ook het Artikel 24-overleg aan de orde.

Bron: Het praktische checklistboek voor de OR

 

Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.