Leer actief te luisteren

Luisteren is voor een OR-lid van groot belang. Wat wil de bestuurder precies? Geeft hij wel antwoord op de vragen van de OR? Het gaat hierbij niet om passief luisteren (naar muziek bijvoorbeeld), maar om actief luisteren. Bij actief luisteren zijn degene die iets zegt (zender) en de luisteraar (ontvanger) allebei actief bij het proces betrokken. Onder actief luisteren verstaan we dat De ‘ontvanger’ de ‘zender’ laat weten wat hij ontvangt (het zogenaamde terugkoppelen). De zender kan controleren of zijn boodschap juist overkomt. Zo nodig kan hij dan verbeteren. Behalve de feitelijke boodschap worden ook de achterliggende gedachten en gevoelens in het communicatieproces betrokken. Het gaat om feiten en om de beleving daarvan. Een voordeel van actief luisteren is het scheppen van duidelijkheid. Door de uitgezonden boodschap opnieuw weer te geven, voorkomt u misverstanden. U stimuleert met actief luisteren om open te staan voor de gedachten en gevoelens van de ander.

LSD

Actief luisteren wordt ook wel weergegeven met de letters ‘LSD’. Deze letters staan voor:

Luisteren >      geïnteresseerde houding

>      knikken

>      oogcontact

Samenvatten >      in eigen woorden vertellen wat u hebt begrepen van de ander

>      checken of dit klopt

Doorvragen >      open vragen (hoe, wanneer, waarom…)

>      gesloten vragen (antwoord: ja, nee)

Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.